.

Emmeloord

Emmeloord

Bouwkunst in Emmeloord

Het eerste stedenbouwkundig ontwerp voor Emmeloord, dat dateert uit 1941, is gemaakt door het architectenbureau Granpré Molière, Verhagen en Kok. Het ideaalbeeld van deze architecten was een Oudhollands stadje. Van 1942 tot 1948 was ir. Cees Pouderoyen (1912-1993) als architect-stedenbouwkundige werkzaam bij de Directie Wieringermeer. Hij werd belast met de verdere planvorming van de stad. Emmeloord is ontworpen als centrumstad van de Noordoostpolder. Ze is gebouwd op de plaats waar de Urkervaart, de Zwolse vaart, de Espelervaart en de Lemstervaart bij elkaar komen. De hoofdstructuur bestaat uit een assenkruis met op de kruising het centrale plein de Deel, waar een raadhuis en een poldertoren gepland waren. Rondom de Deel zijn kantoren en openbare gebouwen gegroepeerd en het winkelgebied aan de Lange Nering. De winkelbebouwing is een voorbeeld van de architectuur van de jaren '50 - '70. Door luifels was een onderscheid tussen winkels en bovenwoningen aangebracht. Het centrumgebied wordt omringd door kleinschaliger woonwijken met in iedere wijk een groene brinkruimte. Om het stedelijk karakter van Emmeloord te versterken hadden de ontwerpers langs de belangrijkste verkeersassen hogere bebouwing gepland. De meeste woningen, wanden van de winkelstraat en de kerken in het centrum zijn vormgegeven in de stijl van de Delftse School, maar Emmeloord kent ook modernistische architectuur en vele tussenvormen hiervan.

Bouwwerken die als cultuurmonument zijn aangemerkt worden onder cultureel erfgoed beschreven.

Klik op de foto voor de beschrijving.

 


object: AanDeel

architect: PBV Architecten

jaar: 2019-2020

object: Apostolisch Genootschap

architect:

jaar: 1976

object: Assalaam Moskee

architect: Boes + Kok BV

jaar: 2012-2013 / 2019

object: De Golfslag

architect: Abe Bonnema

jaar: 1968 - 1970

object: De Hoeksteen

architect: Sybold van Ravesteyn

jaar: 1951 - 1952

object: De Ontmoeting

architect: H.T. Zwiers en M. Fontein

jaar: 1969-1970

object: De Rank

architect: v Loo, Nielsen, Spruit, v d Kuilen

jaar: 1949 / 1960

object: De Vermaning

architect: Sybold van Ravesteyn

jaar: 1961-1962

object: Dokter J.H. Jansenziekenhuis

architect: A.H.J. Swinkels / B.H.E.L. Salemans

jaar: 1961 - 1964

object: Europabrug

architect:

jaar: 1969

object: Fietsbruggen Espelervaart

architect: ipv Delft / Macadam BV

jaar: 2001 / 2010

object: Fietsbruggen Wellerwaard

architect: Jurgen van Staaden

jaar: 2014

object: Fietsbruggen wijkpark De Zuidert

architect: FiberCore Europe

jaar: 2011

object: Gemeentehuis

architect: P.A.M. Dirks

jaar: 1986-1987

object: Moriakerk

architect: Chr. de Heer / C.J. Roos & M.A. Ros

jaar: 1960 / 2009

object: Het Baken

architect: Nielsen en Spruit

jaar: 1952

object: Het Rondeel

architect: 19 Het Atelier

jaar: 2024

object: Nagelerbrug

architect: fa. Swarttouw / Oranjewoud

jaar: 1952 / 1993

object: Nieuw-Apostolische Kerk

architect: Gerben ter Horst

jaar: 2016

object: Nieuw-Jeruzalemkerk

architect: Willem Hyazinth Verschoor

jaar: 1954-1955

object: Politiebureau

architect: H. Geels

jaar: 1967-1968

object: Professor Ter Veen Lyceum

architect: Jan Wiedijk

jaar: 1958-1959

object: Pro Rege

architect: J.J. Faber / De Ruiter BNA

jaar: 1973 / 1995

object: Residence De Deel

architect: S.J. Van Embden

jaar: 1959 / 1999

object: R.K. H. Michaëlkerk

architect: Johannes Starmans / Piet Starmans

jaar: 1955 - 1956

object: Startblock Roots woningen

architect: Ir. Gert-Jan Post en ir. Jelle Post

jaar: 2021

object: St. Josephschool

architect: D.L. Landman

jaar: 1952 /1954 / 1983 / 2013

object: Tijdelijke burgemeesterswoning

architect: onbekend

jaar: 1960

object: 't Voorhuys

architect: A. Bodon

jaar: 1953

object: Voormalige brandweerkazerne

architect: Directie Wieringermeer

jaar: 1952-1953

object: Voormalig parochiehuis

architect: J.H. Froger

jaar: 1950-1951

object: Vrije Baptistengemeente de Fontein

architect: H. Evers

jaar: 1963 / 2004

object: Woonzorgcomplex 'De Noordzijde'

architect: Raban Haaijk

jaar: 2022-2023

object: Yunus Emre Moskee

architect: H. Geels

jaar: 1968 / 2013