Emmeloord

Emmeloord

Bouwkunst in Emmeloord

Het eerste stedenbouwkundig ontwerp voor Emmeloord, dat dateert uit 1941, is gemaakt door het architectenbureau Granpré Molière, Verhagen en Kok. Het ideaalbeeld van deze architecten was een Oudhollands stadje. Van 1942 tot 1948 was ir. J.C. Pouderoyen als architect-stedenbouwkundige werkzaam bij de Dienst der Zuiderzeewerken. Hij werd belast met de verdere planvorming van de stad. Emmeloord is ontworpen als centrumstad van de Noordoostpolder. Ze is gebouwd op de plaats waar de Urkervaart, de Zwolse vaart, de Espelervaart en de Lemstervaart bij elkaar komen. De hoofdstructuur bestaat uit een assenkruis met op de kruising het centrale plein de Deel, waar een raadhuis en een poldertoren gepland waren. Rondom de Deel zijn kantoren en openbare gebouwen gegroepeerd en het winkelgebied aan de Lange Nering. De winkelbebouwing is een voorbeeld van de architectuur van de jaren '50 - '70. Door luifels is een onderscheid tussen winkels en bovenwoningen aangebracht. Het centrumgebied wordt omringd door kleinschaliger woonwijken met in iedere wijk een groene brinkruimte. Om het stedelijk karakter van Emmeloord te versterken hadden de ontwerpers langs de belangrijkste verkeersassen hogere bebouwing gepland. De meeste woningen, wanden van de winkelstraat en de kerken in het centrum zijn vormgegeven in de stijl van de Delftse School, maar Emmeloord kent ook modernistische architectuur en vele tussenvormen hiervan.

Gebouwen die als cultuurmonument zijn aangemerkt worden onder cultureel erfgoed beschreven

Klik op de foto voor de beschrijving.

 


object: Dokter J.H. Jansenziekenhuis

architect: A.H.J. Swinkels / B.H.E.L. Salemans

jaar: 1961 - 1964

object: De Golfslag

architect: Abe Bonnema

jaar: 1966-1970

object: Europabrug

architect:

jaar: 1969

object: Gemeentehuis

architect: P.A.M. Dirks

jaar: 1986

object: Moriakerk

architect: Chr. de Heer / C.J. Roos & M.A. Ros

jaar: 1960 / 2009

object: Nieuw-Jeruzalemkerk

architect: Willem Hyazinth Verschoor

jaar: 1954-1955

object: Residentie De Deel

architect: S.J. Van Embden

jaar: 1959 / 1999

object: 't Voorhuys

architect: A. Bodon

jaar: 1953

object: Voormalige brandweerkazerne

architect: Directie Wieringermeer

jaar: 1953
Laaste Update zaterdag, 21 december 2019