Fietsbruggen Espelervaart

Fietsbruggen Espelervaart
Fietsbruggen Espelervaart Fietsbruggen Espelervaart Fietsbruggen Espelervaart Fietsbruggen Espelervaart Fietsbruggen Espelervaart Fietsbruggen Espelervaart Fietsbruggen Espelervaart Fietsbruggen Espelervaart

Plaats: Emmeloord

Locatie: Espelervaart

Architect: ipv Delft / Macadam BV

materiaal: staal

Jaar: 2001 / 2010


Beschrijving:

De Espelervaart is een zijvaart van de Urkervaart. De 8 km lange vaart verbindt Emmeloord met Espel. De Espelervaart gaat eerst noordwaarts, om ter hoogte van de in de jaren 1980-1990 gebouwde woonwijk De Erven westwaarts af te buigen richting Espel. In de begin jaren van de polder lag de Espelervaart vol met woonarken. Aan de westkant van de vaart lag een 'dorp' van houten noodwoningen en keten met de naam Tuindorp, dat met een pontje te bereiken was. In de loop van 1944 werd nabij het kantoor van de Directie Wieringermeer een Baileybrug gebouwd, een snel te monteren noodbrug die bestaat uit voorgefabriceerde segmenten. Nadat de brug in de Urkerweg over de vaart op 16 maart 1950 in gebruik was genomen, is de Baileybrug afgebroken. Sinds 1969 ligt over de Espelervaart de Europabrug die de Europalaan en de Moerasandijviestraat met elkaar verbindt. Voor het langzaam verkeer zijn in de loop der jaren 6 fiets- en voetgangersbruggen over de vaart aangelegd. In 1980 kreeg de gemeente Noordoostpolder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een subsidie van ƒ 270.000,- voor de aanleg van een fietspad en een fiets- en voetbrug. De subsidie maakte deel uit van een subsidie van in totaal ƒ 700.000,- die minister Dany Tuijnman (1915-1992) beschikbaar had gesteld voor de aanleg van fietspaden in Nederland. Door de bouw van de houten brug ontstond een veilige en rechtstreekse fietsroute tussen het ziekenhuis, het centrum en het oosten van Emmeloord.

In juni 1994 besloot de provincie Flevoland dat er bij Lijmers in Emmeloord geen brug voor autoverkeer over de Espelervaart kwam. De provincie vond dat het autoverkeer een te zware belasting voor woonwijk De Erven was. Het college van burgemeester en wethouders had vrede met het afwijzend besluit van de provincie. In 2001 zijn bij De Erven twee identieke fiets- en voetgangersbruggen geplaatst die ontworpen zijn door Gerhard Nijenhuis van ipv Delft. De 17,5 m lange en 2,5 m brede bruggen, waarvan de oevers op verschillende hoogtes liggen, zijn niet ver van elkaar gesitueerd. Om het hoogteverschil tussen de oevers te benadrukken is gekozen voor een asymmetrische vakwerkbrug met het steunpunt niet in het midden, maar op eenderde van de overspanning. Vervolgens is een vakwerkligger ontworpen die exact het momentenverloop volgt en waarin de krachtswerking in de constructie zichtbaar is. Doordat het steunpunt uit het midden is geplaatst, komt de vakwerkligger aan de kant van de hoge oever boven het brugdek uit, terwijl hij aan de lage kant onder het dek ligt. Daar waar de vakwerkligger boven het brugdek uitkomt, vormen de verticalen een geïntegreerd geheel met de spijlen van het hekwerk dat zo transparant mogelijk gehouden is en een vulling van spankabels heeft. De kosten voor de twee bruggen bedroegen € 99.831,-. Bron: ipv Delft. 

In 2010 waren de houten fietsbruggen over de Espelervaart aan het einde van hun levensduur en aan vervanging toe. Aan het esthetische ontwerp voor de nieuwe bruggen stelde de gemeente hoge eisen en de bewoners werden betrokken in het ontwerpproces. De oude bruggen werden gesloopt en vervangen door stalen bruggen. De twee bruggen tussen Emmeloord-west en de Erven zijn uitgevoerd als zogenoemde vlakke bruggen en de twee 'achter het politiebureau' als tuibruggen. Als eerste in de serie nieuwe bruggen werden half juni 2010 achter het politiebureau en het Muzisch Centrum de belangrijkste brugdelen en de middenpyloon geplaatst. De brug heeft aan weerszijde van het wegdek een hoge pijler, oftewel een pyloon, waaraan de staalkabels bevestigd zijn waaraan het brugdek hangt. Het blauwe hekwerk heeft een invulling van staalkabels. Op 12 juli kon de brug in gebruik genomen worden. De laatste uit de serie kwam in oktober 2010 gereed. Het werk is uitgevoerd door Macadam BV uit Bakkeveen.

In september 2010 nodigde de gemeente Noordoostpolder de inwoners uit om mee te denken over namen voor de twee bestaande en vier nieuw aangelegde fietsbruggen. Er kwamen 100 reacties binnen. Op 20 oktober maakte wethouder Andries Poppe, die destijds verkeer en vervoer in zijn portefeuille had, de namen bekend. De brug tussen het Harmen Visserplein en De Jura kreeg de naam Muzebrug. De naam verwijst naar de nabijheid van het Muzisch Centrum. De brug bij het dokter Jansencentrum, uitkijkend op gebouw De Toren van appartementencomplex 'Prestige' en de Poldertoren, ontving de naam Torenbrug. De andere namen zijn de Welpenbrug, de Trimparkbrug, de Witte Zeebrug en de Wadloperbrug. De Welpenbrug verbindt de Rijnstraat met de Meldestraat waar de stenen leeuwen van beeldhouwer Bart van Hove in het plantsoen liggen en de Trimparkbrug verbindt het Achterhoekpad (Lijmers) met het park bij De Fjord waar vroeger een trimpark was. De Witte Zeebrug, die het Achterhoekpad met de Kaap verbindt, herinnert aan de gesloopte Witte Zeestraat en de Wadloperbrug verbindt het Pinkewad met de Riepel.

Architect

Ir. Gerhard Nijenhuis studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en werkte daarna een jaar aan het ontwerp van de Erasmusbrug in Rotterdam voor het bureau Van Berkel en Bos. In 1996 richtte hij ipv Delft op, waarvan de letters staan voor ‘ingenieursbureau voor productvormgeving’. ipv Delft is een middelgroot ontwerpbureau gespecialiseerd in het ontwerpen, engineeren en realiseren van bruggen, infrastructuur, verlichting en openbare ruimte.