.

Kraggenburg

Kraggenburg

Bouwkunst in Kraggenburg

Kraggenburg is een zogenaamde dorpsweidenederzetting. Het stedenbouwkundig plan is van ir. P.H. Dingemans (1910-1970). Hij ging uit van drie concentrische ringen. De centrale ring van 'wetenschap en cultuur' wordt gevormd door de centrale groene ruimte met kerken en scholen. Hieromheen ligt de ring van het wonen. De buitenste ring is bestemd voor productie en handel. Rondom de dorpsweide staan eenvoudige Delftse School woningen, aaneengeschakeld in stroken van vier. Dit veel gebouwde type woning werd door de Directie Wieringermeer ontworpen als huisvesting voor landarbeiders in de dorpen. Kleine voortuinen en een diepe achtertuin zijn kenmerkend voor dit type. De huizen zijn vrij ondiep en hebben op de begane grond een woonkamer en een eetkeuken die in verbinding staat met een ruime berging. Op de etage zijn drie slaapkamers en een douche. De woningen zijn sober, met zware schoorstenen en ritmisch gelede gevel met name door de omlijsting van de voordeuren. Dit type woning is ook aan de Finsestraat gebouwd. De straat dankt zijn naam aan het feit dat het hout dat in de huizen gebruikt is afkomstig was uit Finland en destijds geleverd werd als onderdeel van een handelsovereenkomst tussen Nederland en Finland.

Bouwwerken die als cultuurmonument zijn aangemerkt worden hier beschreven.

Klik op de foto voor de beschrijving.

 


object: Protestants kerkcentrum

architect: G. Feenstra

jaar: 1954

object: Voormalig R.K. Kerk St. Jan de Doper

architect: J.H. Froger

jaar: 1950 - 1951