.

Creil

Creil

Bouwkunst in Creil

De overheid hechtte belang aan de aanwezigheid van kerkgebouwen in de  Noordoostpolder.  Alle dorpen moesten in godsdienstig opzicht een afspiegeling zijn van de verzuilde bevolking van Nederland. Vandaar dat de Directie Wieringermeer in ieder dorp drie kerken plande. De dorpskern van Creil wordt bepaald door een rechthoekig plein met aan de oostzijde het Salicoon, de voormalige Rooms Katholieke kerk, en aan de westzijde de Hervormde kerk. Aan weerszijden van het plein zijn winkels gesitueerd. De voormalige Gereformeerde kerk, die eerst in een noodkerk gehuisvest was, werd in 1976 haaks hierop gebouwd, aan het noordeinde van de Galamalaan. De in de stijl van de Delftse School gebouwde rijtjeswoningen zijn overwegend zuidwest-noordoost georiënteerd. De huizen zijn vrij traditioneel uitgewerkt met bakstenen gevels en oranjerode pannendaken, maar soms met een meer moderne, horizontale, gevelindeling. De woningen en winkelpanden aan de Graaf Florislaan zijn rond 1955 ontworpen door de Directie Wieringermeer afd. Noordoostpolderwerken. De woonhuizen aan de Galamalaan zijn rond dezelfde tijd gebouwd naar een ontwerp van prof. Wieger Bruin (1893-1971). De grote ramen en inpandige balkons zorgen voor een sprekend gevelbeeld. Een nieuw aspect in het dorp was het verdwijnen van het onderscheid in woningen. In de dorpen werden tot dan toe verschillende huizen gebouwd; voor landarbeiders, middenstanders en notabelen. Verlaan liet het verschil tussen de huizen voor landarbeiders en middenstanders varen. 
 
Bouwwerken die als cultuurmonument zijn aangemerkt worden hier beschreven.
 
Klik op de foto voor de beschrijving.
 
 

object: Burgwalkerk

architect: Pit van Loo, Sikke van der Mei

jaar: 1956

object: Ontmoetingskerk

architect: C.W. Schaling

jaar: 1955-1958

object: Saalicon

architect: Hendriks, v.d Sluys & v.d. Bosch

jaar: 1957-1958