.

Rutten

Rutten

Bouwkunst in Rutten

In 1952 werd gestart met de bouw van Rutten. De dorpskern wordt bepaald door een klein plein op de kruising van de twee doorgaande wegen. Aan het plein staan de Hervormde Kerk, een café-restaurant, de voormalige Gereformeerde kerk (1951) en een basisschool. De Rooms Katholieke kerk is aan de oostrand, aan het eind van de Plantsoenweg, gesitueerd. De Christelijke basisschool aan de Sportweg, een vierklassige gangschool, werd in 1953 door de Directie Wieringermeer ontworpen. Het schoolgebouw, dat in 1982 uitgebreid werd met een extra lokaal, is opgetrokken uit rood-bruine baksteen die onder de grote houten raamkozijnen van de klaslokalen in blokverband zijn gemetseld. Het zadeldak is gedekt met grijze pannen. Langs de Plantsoenweg en Meerweg staan huizen met een oud-Hollands karakter van een veel gebouwd type dat bedoeld was voor de huisvesting van landarbeiders binnen de dorpskernen. De woningen zijn uitgevoerd in een sobere en eenvoudige architectuur en herkenbaar door de gevelindeling en de prominente schoorstenen. De traditionele elementen van de Delftse School zijn toegepast: rode baksteen en oranjerode dakpannen, gescheiden door een helder witte getimmerde goot met klossen. De voordeur is voorzien van een lijst.

Klik op de foto voor de beschrijving.
 
 

object: Emmaüskerk

architect: J. Schipper

jaar: 1959 - 1960

object: Gereformeerde kerk

architect: A. Meijer, J.H. van der Zee

jaar: 1956-1957

object: Servatiuskerk

architect: Hendriks, v.d Sluys & v.d. Bosch

jaar: 1957-1958