.

Ens

Ens

Bouwkunst in Ens

Ens werd als derde dorp gebouwd. De centrale rug wordt gevormd door de brede groene as van de Baan, met aan de westzijde een café-restaurant, aan de oostzijde PKN de Zaaier, de voormalige Gereformeerde kerk. Aan het einde van de haaks hierop geprojecteerde groene as ligt de Rooms Katholieke kerk. De voormalige Hervormde kerk staat aan de noordzijde van de Baan op een omsloten plein. Aan de Waterkant zijn in 1948 zes houten huizen gebouwd die door de Nederlandse regering als bouwpakket uit Oostenrijk geïmporteerd waren, de zgn. Oostenrijkse woningen. De Directie Wieringermeer ontwierp de drie, in 1949 gebouwde, woon- en winkelpanden aan de Baan 30-36. De eengezinswoningen aan de Baan, Baanhoek, A. van Bockholtstraat en Colijnstraat zijn in 1950-1951 gebouwd naar plannen van architect Jacob Dunnebier (1904-1988) uit Amsterdam. Voorbeelden van door de bouwkundige afdeling van de Directie Wieringermeer ontworpen huizen staan aan de Schoolstraat (1951) en de G.J. Gillotstraat. DIt veel gebouwde type woning was bedoeld als huisvesting voor landarbeiders binnen de dorpskernen. De woningen zijn vrij ondiep en hebben een kleine voortuin en een diep achtererf. Door de strikte afwisseling van grote en kleine vensters wordt de gevel van het woonblok ritmisch geleed. In Ens is de Delftse School architectuur beeldbepalend.

Klik op de foto voor de beschrijving.

 


object: Balgstuw Ramspol

architect: Moshé Zwart, Rein Jansma

jaar: 2002

object: Gereformeerde Kerk

architect: H. Eldering

jaar: 1954-1955

object: Kerkplein en Herv. Kerk

architect: Dir. Wieringermeer, Nielsen, Spruit

jaar: 1951-1953

object: O.L. Vrouwe van Altijddurende Bijstand

architect: H. en A Thunnissen, A. Kranendonk

jaar: 1955/1956

object: Ramspolbrug

architect: Edwin Megens

jaar: 2012