Nieuw-Apostolische Kerk

Nieuw-Apostolische Kerk
Nieuw-Apostolische Kerk Nieuw-Apostolische Kerk Nieuw-Apostolische Kerk

Plaats: Emmeloord

Locatie: De Dolomieten 2

Architect: Gerben ter Horst

materiaal: baksteen, hout, glas, dakpannen

Jaar: 2016


Beschrijving:

De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland maakt deel uit van de internationale Nieuw-Apostolische Kerk. In 1977 begon de kerk in Emmeloord diensten te beleggen. In 1992 kon een voormalige rooms-katholiek kleuterschool aan de Dolomieten worden aangekocht, die tot kerk werd ingewijd. Het oude schoolgebouw, dat dateerde uit de jaren 1980, voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. Het gebouw was gedateerd en verkeerde in een dermate slechte staat dat het financieel niet verantwoord was om te renoveren. Daarnaast waren de energiekosten extreem hoog. Er moest een nieuw gebouw komen. De sloop van het oude kerkgebouw startte in juni 2015. In de week van 24 augustus werd de eerste paal voor het nieuwe onderkomen geslagen. Hetebrij Bouw uit Wolvega bouwde het nieuwe kerkgebouw naar ontwerp van architect Gerben ter Horst van Korfker Architecten uit Emmeloord. Ter Horst is lid van de Nieuw-Apostolische Kerk in Zwolle en ontwierp voor de gemeenschap in Zwolle een nieuw kerkgebouw dat op 3 februari 2013 werd ingewijd. Het kerkgebouw in Emmeloord is een iets kleinere kopie van deze kerk. Het hoogste punt van de nieuwe kerk in Emmeloord werd op 29 oktober 2015 bereikt. Op 20 maart 2016 werd het kerkgebouw ingewijd door districtsapostel Rainer Storck (1958). 

Architect Ter Horst ontwierp een eigentijds kerkgebouw dat uitblinkt in duurzaamheid. De gevels en daken zijn zeer goed geïsoleerd. Het gebouw wordt verwarmd met een warmtepomp. De benodigde elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen. Het gebouw staat op een rechthoekig grondplan. De gevels zijn opgetrokken in rode baksteen in halfsteensverband. De strek en de kop van de handvorm gevelstenen zijn tijdens de productie behandeld met een vuilafstotend, vochtwerend en dampdoorlatend middel voor een blijvend mooie gevels. De daken zijn gedekt met zwarte pannen. De kerk staat aan de kruising De Dolomieten en Scandinaviëlaan in Emmeloord-West. Het gebouw is gericht op de kruising, daar is het hoogste punt. De entree ligt aan De Dolomieten. Achter de entree, die onder een lessenaarsdak staat, is de kerkzaal onder zadeldak. In de kerkzaal is aan weerszijden hoog in de muren een horizontale strook ramen aangebracht. Daardoor straalt het interieur vooral licht uit. Naast de vele ramen, is gekozen voor houten vloeren en lichte muren. In de kerkzaal staan vijftig stoelen. Boven in het gebouw is de consistorie ondergebracht en er is naast de kerkzaal een vergaderruimte, die ook gebruikt wordt voor het jeugdwerk en de zondagschool. De kleine gemeente heeft de kosten voor het gebouw niet zelf op hoeven hoesten. De kerkbouw werd centraal geregeld door de landelijke Nieuw-Apostolische Kerk. 

Op de voor- en rechter zijgevel van het kerkgebouw is een wit metalen plastiek aangebracht, het kerksymbool van de Nieuw-Apostolische Kerk met een kruis en een opgaande zon boven de golven van de zee. Deze drie elementen verwijzen naar de drie sacramenten. In tegenstelling tot andere Protestantse kerken, die alleen de doop en het avondmaal als sacrament kennen, kent de Nieuw-Apostolische kerk ook de Heilige Verzegeling, de letterlijke overdracht van de Heilige Geest en samen met de Heilige Waterdoop vormen deze de wedergeboorte uit water en geest. Volgens de leer van de Nieuw Apostolische kerk wordt men door de Heilige Verzegeling ingeschreven in het boek des levens van het Lam. Het kruis in het embleem staat voor de kruisiging van Jezus, het water voor het Heilig Doopsel en de zon, gesymboliseerd door 10 stralen, voor de Verzegeling met de Heilige Geest. Het eerste officiële embleem is in 1968 gemaakt door Walter Schmidt die van 1960 tot 1975 Stemapostel was, de hoogste geestelijke van de Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland. Richard Fehr (1939-2013), Stemapostel tussen 1988 en 2005, gaf het embleem in 1995 een meer moderne uitstraling.