Pro Rege

Pro Rege
Pro Rege Pro Rege Pro Rege Pro Rege

Plaats: Emmeloord

Locatie: Revelsant 86

Architect: J.J. Faber / De Ruiter BNA

materiaal: diverse materialen

Jaar: 1973 / 1995


Beschrijving:

In de 16e eeuw splitsten een groot aantal christenen zich af van de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk. Dit wordt de Reformatie genoemd. Oorspronkelijk was de Reformatie bedoeld om de Rooms-Katholieke Kerk van binnenuit te hervormen, maar door de afwijzing van de roomse leiders werd zij een geheel nieuwe beweging. De afgesplitse christenen vormden de Kerk der Reformatie oftewel de Gereformeerde Kerk. In de nazomer van 1944 kwam het al geruime tijd heersende conflict over 'het genadeverbond' binnen de Gereformeerde Kerken (synodaal) tot een uitbarsting en ontstonden de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. In 1968 trad weer een scheuring in de Gereformeerde Kerk op. Ook in Emmeloord trad een deel van de gemeente uit de Gereformeerde Kerk. Zij vonden onderdak in de lagere technische school aan de Nagelerweg, waar op 15 december voor het eerst een woorddienst gehouden werd.

Na aanbesteding op 14 april 1972 werd met de bouw van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt aan het Revelsant begonnen. Het ontwerp voor het multifunctionele kerkgebouw is gemaakt door architect J.J. Faber uit Stadskanaal. De eerste paal werd op 2 juni geslagen. De symbolische eerste steenlegging vond plaats op 1 augustus. De handeling werd verricht door ds E. Koop (1912-1990). Op 21 december 1972 werd het kerkgebouw in gebruik genomen. Broeder Meems, voorzitter van de bouwcommissie overhandigde de sleutels van het gebouw aan de kerkenraad. Namens de zusterkerken in de Noordoostpolder werd door broeder Poppe de Statenbijbel aangeboden. Architect Faber bood een doopvont aan. De kerk kreeg de Latijnse naam 'Pro Rege' wat 'Voor de Koning' betekent.

Ter vervanging van het 10-spels tweeklaviers pedaalharmonium Pedalion werd op 20 mei 1978 een pijporgel in gebruik genomen. De orgelcommissie, gesteund door de adviseur R.J. Elsinga uit Ommen, koos uiteindelijk een door Orgelbouw Ernst Leeflang uit Apeldoorn gebouwd mechanisch tweeklaviers orgel, naar ontwerp van Jan Keijzer. Dit orgel was in 1978 gebouwd volgens een serie-model, in de eerste plaats bedoeld als huisorgel, waarvan de dispositie enigszins variabel was. De kasten, mechanieken en windladen werden door Leeflang zelf gebouwd, de metalen pijpen kwamen van pijpenmakerij Jaques Stinkens in Zeist. Het orgel kon binnen een half jaar geplaatst worden. Kijk hier voor meer informatie over het orgel.

De kerk werd te klein voor de groeiende gemeente. In november 1994 sloeg ds. P.L. Voorberg de eerste paal voor de verbouwing en uitbreiding van het gebouw. De kerkzaal werd verbouwd tot een aantal vergaderruimtes. Er werd een nieuwe kerkzaal bijgebouwd naar ontwerp van Architectenbureau De Ruiter BNA uit Assen. De verbouwing en uitbreiding werd gerealiseerd door Buitenhuis Bouwbedrijf uit Dedemsvaart. De kerk is opgetrokken in bruin rood genuanceerde baksteen in wildverband. In de voorgevel van de nieuwe kerkzaal zijn de dakranden afgezet met houten panelen, die zijn doorgezet als horizontale band in de gevels. De kerkzaal biedt plaats aan ongeveer 650 kerkgangers. Door bijtrekking van een zaal kan dit aantal worden uitgebreid met 100 zitplaatsen. De 'vernieuwde' Pro Rege werd op 3 november 1995 feestelijk in gebruik genomen. 

Na alle verbouwingen was het tijd om uit te kijken naar een groter orgel. Op 24 maart 2000 werd een nieuw orgel in gebruik genomen dat in 1971 gebouwd is door firma L. Verschueren voor de Hervormde kerk 'De Bo' in Bergentheim. Het Verschueren-orgel werd door de firma B.A.G. orgelmakers b.v. uit Enschede overgeplaatst naar Emmeloord. Adviseur was Roelof van Luit, organist van de Grutte Tsjerke in Sloten. Om het orgel geschikt te maken voor de kerkzaal van Pro Rege onderging het eerst enkele wijzigingen en aanpassingen. Orgelbouwer B.A.G. voegde een Onderpositief toe en de dispositie van Hoofdwerk en Pedaal werd gewijzigd en uitgebreid. Er zijn 10 stemmen nieuw bijgemaakt. Het pijpwerk is geplaatst in een strak vormgegeven orgelkas. De ruimte tussen de pijpen en de bovenzijde van de kast wordt door decoratief houtsnijwerk afgesloten. Het instrument is een zogenaamd balustradeorgel, een pijporgel dat met de voorzijde, het orgelfront, een geheel vormt met de balustrade van het orgelbalkon. De plaats van de organist bevindt zich daardoor aan de rechter zijkant van het orgel. Kijk hier voor foto's en de dispositie van het Verschueren / B.A.G.-orgel. Het Leeflang-orgel is verkocht aan de Geref. Kerk Vrijgemaakt De Wagenburcht in Wageningen.

Bronnen: Nederlands dagblad en hetorgel.nl