Politiebureau

Politiebureau

Plaats: Emmeloord

Locatie: Harmen Visserplein 3

Architect: H. Geels

materiaal: baksteen, beton, glas

Jaar: 1967-1968


Beschrijving:

In 1963 is de gemeentepolitie Noordoostpolder opgericht. Eind december 1964 besloot de raad van Noordoostpolder, op voorstel van B & W, om een terrein tussen het Harmen Visserplein en de Espelervaart te bestemmen voor de bouw van een politiebureau. Architect H. Geels uit Arnhem werd gevraagd een ontwerp te maken. In april 1965 stelden B & W van de gemeente Noordoostpolder de gemeenteraad voor een krediet van ƒ 985.103,- uit te trekken voor de bouw van het politiebureau, waarvan het Rijk ruim ƒ 700.000,- in de bouwkosten zou bijdragen. In februari 1967 vond de aanbesteding plaats. De laagste inschrijvingen waren van bouw- en timmerbedrijf H. de Vries uit Emmeloord en Bouwonderneming Fa. H. Moes N.V. Kampen. Bouwbedrijf H. Moes werd de bouw gegund.

De eerste steen werd op 26 juli 1967 door burgemeester F. M. van Panthaleon van Eck gelegd. Deze eerste steenlegging droeg een wat provisorisch karakter. De gedenksteen was nog niet klaar, zodat de burgemeester zich moest behelpen met 2 gewone bakstenen. 

Het politiebureau is opgetrokken in crème kleurige baksteen in Vlaams verband. Het pand bestaat uit 3 bouwlagen en staat onder een afgeknot schilddak. Het front is 47 m breed, de diepte, inclusief de vleugel, is 30 m en de hoogte bedraagt ongeveer 9 m. Beneden waren de vertrekken van de geüniformeerde gemeentepolitie. Op de verdieping was de recherche gehuisvest. Daar was ook een kantine cq theorielokaal. In de 250 m² grote vleugel bevond zich het cellencomplex met 4 cellen en een extra zogenaamde dronkemanscel. De kale betonnen cellen met een betonnen brits en dito tafel en stoel aan de muur, waren slechts zeer sober verlicht door een smalle, hoog aangebrachte glasstrook. Bij de cellengang was een luchtplaats, een eveneens kale betonnen ruimte van 3 x 3 m die vanboven door een netwerk was afgesloten.

Commissaris van de koningin in Overijssel, jhr. mr. dr. O. F. A. H. van Nispen tot Pannerden, heeft het politiebureau op 30 oktober 1968 geopend. Tijdens de plechtigheid in 't Voorhuys vergeleek architect Geels het gebouw met een Nederlandse politieman: hoekig, vertrouwen inboezemend, maar niet om grapjes mee te maken. Brigadier Ab Schoolmeester bood namens het personeel een glasappliqué voor in de hal van het politiebureau aan, voorstellende het alziend oog van de politie. Het kunstwerk van de kunstenaar Jo Pessink is echter nooit in het politiebureau geplaatst, maar kreeg een plekje in de hal van de Bibliotheek. Boven de ingang van het gebouw bevond zich een reliëf van de Limburgse kunstenaar Jac. Maris dat de verbondenheid tussen politie en bevolking tot uitdrukking bracht. 

Het politiebureau voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Eind maart 2010 startte de renovatie. De werkruimte voor de politiemedewerkers en de entree werden vernieuwd. Voor het kunstwerk 'Politie waakt' was na de facelift geen plek meer en werd door de districtsleiding geschonken aan het Ateliermuseum Jac. Maris. In 2013 nam de Turkse Stichting het voormalig cellencomplex in gebruik als moskee.

Bron: Friese Koerier.

Laatste Update zondag, 29 november 2020