Politiebureau

Politiebureau
Politiebureau Politiebureau

Plaats: Emmeloord

Locatie: Harmen Visserplein 3

Architect: H. Geels

materiaal: baksteen, beton, glas

Jaar: 1967-1968


Beschrijving:

In 1963 is de gemeentepolitie Noordoostpolder opgericht. Op 2 april werd het pas gevormde korps gemeentepolitie geïnstalleerd. Tegelijkertijd nam men afscheid van de rijkspolitie die ruim 20 jaar de wet gehandhaafd had in de Noordoostpolder. Adjudant K. van Leussen, één van de eerste politiemannen in Emmeloord, werd groepscommandant van de rijkspolitie in Hattem. Eind december 1964 besloot de raad van Noordoostpolder, op voorstel van B & W, om een terrein tussen het Harmen Visserplein en de Espelervaart te bestemmen voor de bouw van een politiebureau. Architect H. Geels uit Arnhem werd gevraagd een ontwerp te maken. In april 1966 stelden B & W van de gemeente Noordoostpolder de gemeenteraad voor een krediet van ƒ 985.103,- uit te trekken voor de bouw van het politiebureau, waarvan het Rijk ruim ƒ 700.000,- in de bouwkosten zou bijdragen. In februari 1967 vond de aanbesteding plaats. De laagste inschrijvingen waren van bouw- en timmerbedrijf H. de Vries uit Emmeloord en Bouwonderneming Fa. H. Moes N.V. Kampen. Bouwbedrijf H. Moes werd de bouw gegund.

De eerste steen werd op 26 juli 1967 door burgemeester F. M. van Panthaleon van Eck gelegd. Deze eerste steenlegging droeg een wat provisorisch karakter. De gedenksteen was nog niet klaar, zodat de burgemeester zich moest behelpen met 2 gewone bakstenen. In oktober 1967 werd het hoogste punt bereikt en kon de burgemeester de bouwers van de fa. Moes het traditionele pannenbier aanbieden.

Het politiebureau is opgetrokken in crèmekleurige baksteen in Vlaams verband. Het pand bestond oorspronkelijk uit 2 bouwlagen en een sousterrain. Om het sterk gegroeide korps goed onderdak te kunnen bieden werd in 1992 een tweede verdieping op het gebouw geplaatst. De gevel van de extra verdieping werd uitgevoerd in dezelfde stijl als het gemeentehuis. Het politiebureau staat onder een afgeknot schilddak. Het front is 47 m breed, de diepte, inclusief de vleugel, is 30 m en de hoogte bedraagt ongeveer 9 m. Opvallend zijn de diepliggende vensters, in nissen van ongeveer 0,50 m. Op de begane grond waren de vertrekken van de geüniformeerde gemeentepolitie en op de eerste verdieping was de recherche gehuisvest. Daar was ook een kantine cq theorielokaal, waar zich een natuurstenen reliëf van twee dravende paarden bevond dat aangeboden was door burgemeester Panthaleon baron van Eck. In het sousterrain was de wapenkamer met magazijn en de dactyloscopische en fotografische afdeling gehuisvest. In de 250 m² grote vleugel bevond zich het cellencomplex met 4 cellen en een extra zogenaamde dronkemanscel. De kale betonnen cellen met een betonnen brits en dito tafel en stoel aan de muur, waren slechts zeer sober verlicht door een smalle, hoog aangebrachte glasstrook. Bij de cellengang was een luchtplaats, een eveneens kale betonnen ruimte van 3 x 3 m die vanboven door een netwerk was afgesloten. Het interieur van de cellen kon via monitors bij de zogenaamde meldtafel in beeld gebracht worden. 

Commissaris van de koningin in Overijssel, jhr. mr. dr. O. F. A. H. van Nispen tot Pannerden, heeft het politiebureau op 30 oktober 1968 geopend. Tijdens de plechtigheid in 't Voorhuys vergeleek architect Geels het gebouw met een Nederlandse politieman: hoekig, vertrouwen inboezemend, maar niet om grapjes mee te maken. Brigadier Ab Schoolmeester bood namens het personeel een glasappliqué voor in de hal van het politiebureau aan, voorstellende het alziend oog van de politie. Het kunstwerk van de kunstenaar Jo Pessink is echter nooit in het politiebureau geplaatst, maar kreeg een plekje in de hal van de Bibliotheek. Boven de ingang van het gebouw bevond zich een reliëf van de Limburgse kunstenaar Jac. Maris dat de verbondenheid tussen politie en bevolking tot uitdrukking bracht. 

Het politiebureau voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Eind maart 2010 startte de renovatie. Het werk werd uitgevoerd door Nijhuis Bouw uit Zwolle voor een bedrag van € 932.000,-. Het bestaande gebouw werd van binnen gestript en aan de achterzijde van het gebouw zijn de oude cellen en garageboxen gesloopt. Op die plaats verrees nieuwbouw met daarin kleedkamers, doucheruimtes en cellen. De werkruimte voor de politiemedewerkers op de 1e en 2e verdieping en de entree werden vernieuwd. In de kantine maakte Karin Blom uit Tollebeek een muurschildering. De opdracht was politie en de Noordoostpolder samenvoegen. Links is een weg met bomen en tulpenvelden afgebeeld. Daarnaast is het politiebureau binnen de contouren van de Noordoostpolder te zien met daarachter de Poldertoren. Boven het logo van de politie loopt de dijk met windmolens. Op de voorgrond staat links een politieauto met een agent en een agente en rechts een motorrijder.

Voor het kunstwerk 'Politie waakt' was na de facelift geen plek meer en werd door de districtsleiding geschonken aan het Ateliermuseum Jac. Maris. Het reliëf 'Dravende paarden' verhuisde in 2012 naar een verkoopruimte van Makelaardij de Munt in Emmeloord. In 2013 nam de Turkse Stichting het voormalig cellencomplex in gebruik als moskee.

Bronnen: Friese Koerier; nijhuis.nl