Moriakerk

Moriakerk

Plaats: Emmeloord

Locatie: Reestdal 25

Architect: Chr. de Heer / C.J. Roos & M.A. Ros

materiaal: beton, baksteen, hout, glas

Jaar: 1960 / 2009


Beschrijving:

Tussen 1958 en 1960 werd het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente Emmeloord, op de hoek van de Meldestrraat en de Espelerlaan, gebouwd naar een ontwerp van architect Chris de Heer uit Rotterdam. De in baksteen opgetrokken kerkzaal is hoger dan de bijgebouwen en heeft een stolpdak. De bijgebouwen liggen voor de kerkzaal en bestaan uit drie gebouwtjes met stolpdaken, aan elkaar verbonden door twee ruimten met zadeldaken. Onder het linker zadeldak is de ingang, onder het rechter zadeldak een raam. In de kerkzaal zitten slechts enkele ramen, die hoog in de muur zijn geplaatst. Halverwege de jaren 1980 werden bij het kerkgebouw twee nieuwe vergaderzalen gebouwd.

De gereformeerde kerk dank zijn naam aan de berg Moria, de plek waar God Abraham beproefde, waar God Abraham opdroeg zijn zoon Isaak te offeren (Genesis 22). De naam betekent: De Heere zal het voorzien. Architect de Heer ontwierp voor de kerkzaal een gebrandschilderd, glas-in-loodraam dat refereert aan de geschiedenis van Abrahams offer op de berg Moria. Brandschilderen is een eeuwenoude techniek waarbij een voorstelling op het glas wordt geschilderd. Met behulp van pigmenten wordt de tekening op hoge temperaturen ingebrand in een glasoven. Bij verhitting versmelt de verf met het glasoppervlak. Eerst worden de contouren aangebracht en ingebrand. Daarna worden de schaduwen aangebracht en ingebrand. Door verschillende lagen en technieken over elkaar heen te schilderen, kunnen prachtige effecten worden bereikt en voorstellingen zeer nauwkeurig en realistisch worden weergegeven.

Het lange, smalle raam toont het moment waarop Abraham zijn mes opheft om zijn zoon te offeren. Dan roept de Engel des Heren vanuit de hemel en belet Abraham verder te gaan, want God wist genoeg en wist dat Abraham hem zelfs zijn enige zoon niet zou onthouden. Isaak staat aan handen en voeten gebonden voor zijn vader en kijkt naar de engel die tussenbeide komt en de engel op zijn beurt naar Abraham. De laatstgenoemde kijkt echter niet naar zijn zoon, maar kijkt omhoog naar de engel, die naar een ram wijst die met zijn horens verstrikt zit in het struikgewas. Abraham pakte het dier en offerde dat als brandoffer in plaats van zijn zoon.

De Moriakerk werd te klein. Tussen 2008 en 2009 wordt een nieuwe kerk gebouwd aan het Reestdal naar een ontwerp van C.J. Roos en M.A. Ros van architektenburo Roos en Ros BV BNI BNA uit Oud-Beijerland. De naam verhuisde met de kerk mee. De hoofdvorm van het in rode baksteen opgetrokken kerkgebouw bestaat uit een vierkante hoge kerkzaal met aan twee kanten lagere bijgebouwen die voorzien zijn van naar binnen aflopende schuine daken die gedekt zijn met betonpannen. Aan de Espelerlaanzijde wordt de kerkzaal beëindigd door een 22 meter hoge toren. De kerkzaal is voorzien van hoge verticale raamstroken waarbij het metselwerk naar buiten is gevouwen. Boven de kansel, die is opgesteld in de voet van de toren, is het monumentale Van Gelderorgel (1884) opgesteld dat in 1997 is aangekocht van de Noorderkerk in Alphen aan den Rijn. Oorspronkelijk werd dit orgel in 1884 gebouwd voor de Ned. Herv. Kerk van Zwijndrecht. In 1901 werd het uitgebreid door de firma Bijlaardt uit Duitsland. In 1913 vond opnieuw een uitbreiding plaats, nu door de firma Standaard. In 1959 verhuisde het naar de Noorderkerk in Alphen aan den Rijn, waar de firma Verweijs voor een uitbreiding zorgde. De overplaatsing in 2001 van het 20 stemmen tellende orgel naar de Moriakerk is verzorgd door orgelmaker Nijsse te Oud-Sabbinge. In Emmeloord kreeg het orgel een nieuwe kast waarvan het snijwerk is vervaardigd door Aran Gambarian. Links naast de kansel is het uit de oude Moriakerk afkomstige glas-in-loodraam geïntegreerd. Aan de andere kant van de toren zat een raam met vensterglas. De kerkzaal was daardoor a-symmetrisch. Op 22 december 2010 is een tweede gebrandschilderd glas-in-loodraam geplaatst.

De kerkenraad riep leden op ideeën voor het ontwerp aan te leveren. Uit de achttien voorstellen werd dat van Hanneke Louwerse-Verboom gekozen. Het ontwerp vormt een harmonieus geheel met het reeds bestaande raam. Diverse aspecten van het door Chris de Heer ontworpen raam komen in het tweede raam terug, zoals de lichtstralen vanuit de hemel en de Engel des Heren. Op het eerste raam draagt de engel een rood gewaad, op het tweede raam is het gewaad meer wit van kleur. Het nieuwe raam toont het volmaakte offer van Christus op de Moria. Op de afbeelding wijst de engel naar het open graf van Jezus waarin de doornenkroon ligt. Verder zien we de brede en de smalle weg en de tempel op de Moria of het Nieuwe Jeruzalem. De restaurateur van het eerste raam, Leenders Glas in Lood uit Nijmegen, heeft het nieuwe gebrandschilderde glas-in-loodraam uitgevoerd.

Op 23 maart 2010 is in de toren een luidklok gehangen die afkomstig is uit de gereformeerde Vredekerk in Krommenie, die in de zomer van 2008 buiten gebruik werd gesteld en begin december van dat jaar gesloopt. De klok weegt 405 kg en is in 1967 gegoten door Koninklijke Eijsbouts in Asten. In het randschrift is de naam van de klokkengieter, het jaartal 1967 en het opschrift: 'Te Deum Laudamus' (Wij prijzen U, O God) aangebracht.

Bronnen: Kerkopbouw en kerkbouw in de IJsselmeerpolders, de Gereformeerde Gemeente Emmeloord en relikwie.nl

Architect

Architect Chris de Heer is aan de Technische School in Delft opgeleid door prof. M.J. Granpré Molière, bekend als de geestelijke vader van een architectenrichting, die zich bij het ontwerpen richtte op verhoudingen die reeds in de Middeleeuwen werden toegepast. De Heer vindt niet alles uit deze zogenoemde 'Delftse school' mooi, hij combineert vaak traditionele en moderne elementen. In 1947 vestigde ir. Chris de Heer zich als zelfstandig architect. Gebrek aan geld en materialen zorgde ervoor, dat de wederopbouw trager verliep dan iedereen wenste. Ook De Heer begon voorzichtig: met één medewerker. In 1954 werd het bureau Nett en Smit in Den Haag overgenomen, dat contacten had met de veilingwereld. Architectenbureau De Heer werd specialist in het bouwen van nieuwe veilingen en het verbouwen en uitbreiden van bestaande. In totaal werden bijna dertig veilingprojecten in binnen en buitenland voltooid.

Als kerkelijk meelevend man was De Heer ook geïnteresseerd in het bouwen van kerken en scholen. Onder zijn directie bouwde het inmiddels zeer uitgegroeide architectenbureau een tiental kerken en vijfendertig scholen.

Laatste Update zondag, 04 november 2018