Het Rondeel

Het Rondeel

Plaats: Emmeloord

Locatie: Deel 22 en 23-1 t/m 23-19

Architect: 19 Het Atelier

materiaal: beton, steenstrips, glas

Jaar: 2024


Beschrijving:

Op 6 augustus 1958 werd het Coöperatieve Landbouwhuis aan De Deel 22 officieel geopend door landdrost Ir. A.P. Minderhout. Het in functionalistische stijl opgetrokken gebouw was ontworpen door het Arnhemse architectenbureau Corn. Nap en C.J.P. van Ede. In 1994 is dwars op het bestaande gebouw een vleugel gebouwd. In verband met herinrichtingsplannen van De Deel werd het voormalige Coöperatieve Landbouwhuis in 2022 gesloopt. 

Op de plek wordt door bouwbedrijf Roos uit Emmeloord een appartementencomplex gebouwd naar ontwerp van 19 Het Atelier uit Zwolle. Het ontwerp voorzag in een klassieke opbouw met een hoge plint waarin de 14 sgraffito's van Dick Zwiers uit het voormalige Coöperatieve Landbouwhuis een herbestemming zouden krijgen. Tijdens de sloop kwam bouwbedrijf Roos erachter dat de kunstwerken niet op beton waren aangebracht, maar op metselwerk. Behoud was niet mogelijk. Daarop zijn de kunstwerken gefotografeerd. Van de foto's zijn prints gemaakt die geplaatst worden in de hoge plint van het appartementencomplex. Hiermee wordt de historie teruggebracht in het straatbeeld van Emmeloord. 

Het project kreeg de naam 'Het Rondeel'. Een rondeel is een halfrond onderdeel van een vesting of verdedingsbolwerk. Deze ronding komt terug op de hoeken van het appartementencomplex. Architect Rob Moritz van 19 Het Atelier schreef over het ontwerp: “De architectuur is eigentijds gebaseerd op het Nieuwe Bouwen; een alzijdig gebouw in het groen met de esthetica van een ‘woonmachine’. De rigide witte belijning, met puien en baksteeninvulling wordt verzacht door het afronden van de hoeken en de dakopbouw, herkenbaar in de architectuur van o.a. sanatorium Zonnestraal, de Kiefhoek en niet te vergeten Schuncks Glaspaleis.” Bron: www.19hetatelier.nl. Het baksteen wordt met grijs-gele metselwerkstrips in verticaal verband opgebouwd. 

Het gebouw staat op een vierkant grondplan van ca. 28 x 28 m en bestaat uit 4 bouwlagen onder een plat dak. De hoogte tot de dakrand is ongeveer 13,50 m. Het plan voorziet in 19 ruime driekamerappartementen, die in grootte variëren van 102  m² tot ca. 152  m². De 3 appartementen op de begane grond, met inpandige terrassen, zijn gericht naar het park aan de Koningin Julianastraat. Op de eerste en tweede verdieping komen zes appartementen per bouwlaag. Terugliggend ten opzichte van de lagere verdiepingen zijn op de derde verdieping 4 grote penthouses gesitueerd, waarvan 2 met een afgeronde buitenmuur in de woonkamer. De 4,50 m hoge transparante entree van de appartementen komt aan het nog te realiseren park aan de zijde van Résidence De Deel. Op de begane grond, aan de zijde van De Deel, wordt een circa 210 m² grote commerciële ruimte gerealiseerd. De ruimte is bestemd als kantoorruimte. 

Onder het gebouw komt een (half) verdiepte stallingsruimte met 19 parkeerplaatsen, 19 bergingen en de technische ruimte. De inrit naar de stallingsruimte bevindt zich aan De Deel op de hoek bij het gebouw AanDeel. Het hekwerk bij de entree van de stallingsruimte wordt in cortenstaal uitgevoerd als kunstwerk. Het complex wordt gasloos gerealiseerd. Het verwarmings- en koelingssysteem wordt collectief uitgevoerd door middel van een lucht-water warmtepompsysteem. Op het platte dak, dat voorzien wordt van een laag mos-sedum, worden zonnepanelen geplaatst. De voorzijde van Het Rondeel komt in lijn met de bestaande bebouwing te liggen. De afstand van Het Rondeel tot appartementencomplex Résidence De Deel is circa 30,80 m. Hiermee komt het nieuwe gebouw nauwelijks dichter bij de Résidence te staan dan het reeds gesloopte pand van het voormalige Coöperatieve Landbouwhuis. De afstand van Het Rondeel tot appartementengebouw AanDeel is circa 13,50 m. 

Voor de bouw van appartementencomplex Het Rondeel was een wijziging van het bestaande bestemmingsplan nodig. Op 18 december 2020 werd een omgevingsvergunning bij de gemeente Noordoostpolder aangevraagd. Gelijktijdig werd een verzoek tot afwijking van het bestemmingsplan gedaan. Tegen de komst van Het Rondeel werd door een bewoner van een appartement op de vierde verdieping van appartementencomplex AanDeel verzet gevoerd. Hij was van mening dat het gebouw te hoog werd waardoor hij het vrije uitzicht vanuit zijn appartement zou verliezen. Hij wilde in ieder geval dat Het Rondeel lager zou blijven dan zijn eigen woning. Toen de gemeente op 18 maart 2022 een omgevingsvergunning verleende voor het bouwen van een appartementencomplex met 19 appartementen en kantoorruimte, stapte hij naar de rechter. De bestuursrechter in Utrecht besloot op 6 december 2022 dat Het Rondeel gebouwd mag worden. Volgens de rechter was op het moment dat de bezwaarmaker zijn appartement kocht al bekend dat het appartementencomplex Het Rondeel vier verdiepingen hoog zou worden. De aanvraag voor het bouwplan was al ingediend en de ontwikkelaar had al folders verspreid waarin het bouwplan werd beschreven. Daarom werd het bezwaar van de eiser ongegrond verklaard. 

Op 15 december 2023 startte de werkzaamheden voor de bouw van appartementencomplex Het Rondeel. Wethouder Toon van Steen boorde op 20 december 2023 de eerste paal. 

Tijdens de sloop van het Coöperatieve Landbouwhuis is een mozaïek verwijderd, dat in de hal van het gebouw van de firma Sinke hing. Daarop staat prominent de Poldertoren en 11 ronde taferelen over de inpoldering en de landbouw in de polder. Rechts naast een voor de Noordoostpolder karakteristieke kaars rechte weg met bomen, is het object 'Welkom op de Zeebodem' afgebeeld en helemaal rechts is een zeilschip te zien dat op de Zuiderzee vaart. Het mozaiëk is gemaakt door de Urker kunstenaar Geert Weerstand en komt straks in Het Rondeel te hangen.

Architect

Ir. R.P. (Rob) Moritz studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Eind jaren 1980 startte hij zijn architectenbureau in Zwolle. Moritz is directeur/eigenaar van 19 het atelier architecten BV in Zwolle/Utrecht. Op de website 19hetatelier.nl schrijft vertelt hij: "Architectenwerk is een manier van leven. Je staat er mee op en je gaat er mee naar bed. Sterker nog, je hebt de mooiste dromen. Het is zo inspirerend om elke dag uitgedaagd te worden. Elke opgave is nieuw en verrassend, qua opdrachtgever, gebruikers, locatie, omgeving, historie. De kunst is om voor elk van deze factoren het beste resultaat te creëren.
Dat betekent voor de muziek uitlopen, verleiden, inspireren en motiveren. Niet te gauw tevreden zijn, want het kan altijd beter. Het betekent ook goed luisteren, goed kijken en alles van waarde extra versterken. Want uiteindelijk gaat het erom, dat iedereen een beetje gelukkiger wordt van je ontwerp, niet alleen de gebruikers, maar ook bezoekers en voorbijgangers. En dat tot in lengte der jaren. Het mooiste is het als mensen voorbij je gebouw lopen en in eerste instantie niets bijzonders zien, omdat het zo vanzelfsprekend daar hoort". 

Begin februari 2024 stopte de 72-jarige architect Moritz met ontwerpen en droeg bureau 19 het atelier over.