Gemeentehuis

Gemeentehuis
Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis

Plaats: Noordoostpolder

Locatie: Harmen Visserplein 1

Architect: P.A.M. Dirks

materiaal: diverse bouwmaterialen

Jaar: 1986


Beschrijving:

Aan het Harmen Visserplein staat het gemeentehuis van Noordoostpolder. Het is gebouwd naar een ontwerp van architect ir. P.A.M. Dirks die de opdracht kreeg via een besloten prijsvraag. Op de plaats waar het gemeentehuis staat, begon in de Tweede Wereldoorlog de bouw van de eerste wijk van Emmeloord oftewel Dorp A zoals het toen genoemd werd. Hier verrezen als eerste gebouwen die bestemd waren als huisvesting voor de Directie Wieringermeer afd. Noordoostpolderwerken en het Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder. De concentratie van openbare gebouwen rond het plein was echter als tijdelijk bedoeld.
 
In het door ir. J.C. Pouderoyen ontworpen stadsplan waren allerlei gebouwen met een centrale functie op de Deel gepland. Ook het gemeentehuis zou op de Deel gebouwd worden. Maar bij de gemeentewording in 1962 weigerde de nieuwe gemeenteraad vanwege de historie van de plek te verhuizen en namen hun intrek in het 'voorlopig raadhuis' aan het Harmen Visserplein, een houten gebouw dat in 1943 van de Wieringermeer naar dorp A overgebracht was. Twee keer werden plannen gemaakt voor het bouwen van een stadhuis op de Deel. Met één stem verschil werd in 1966 besloten dat het nieuwe stadskantoor op het Harmen Visserplein kwam, het oude hart van Emmeloord. Op 16 maart 1971 werd de eerste paal geslagen en een jaar later werd het gebouw opgeleverd. Het stadskantoor werd gebouwd door bouwbedrijf Panagro uit Warmond naar een ontwerp van architect J.F. Heiligers. Het complex bestond uit twee gedeelten. De hoogbouw, die uit 3 verdiepingen bestond herbergde diverse werkvertrekken en in het lage gedeelte bevond zich ondermeer de raad- en trouwzaal. Op 5 april 1972 werd het stadskantoor in gebruik genomen. Het stadskantoor werd gebouwd door de Stichting Centraal Pensioenfonds Hengelo en de gemeente was huurder. Tijdens de opening boden de bouwers en beleggers een kunstwerk aan.
 
Het stadskantoor werd te klein. In maart 1986 ging de eerste paal voor de nieuwbouw de grond in. Het gemeentehuis werd gebouwd op de plaats van het stadskantoor, dat grotendeels gesloopt c.q. ontmanteld werd. De totale bouwkosten bedroegen ƒ 900.000,-. Aannemer was Panagro bv. die het stadskantoor ook bouwde. Op 18 februari 1968 werd het gemeentehuis opgeleverd. Om tot een compact gebouw te komen zijn twee nieuwe haaks op elkaar geplaatste vleugels, met in de binnenhoek de raadzaal, door middel van een 10 meter brede glazen hal aan het volledig ontmantelde hoofdgebouw van het stadskantoor gekoppeld. Om het gebouw meer allure te geven is een bouwlaag met een lage kap op het bestaande gebouw geplaatst. Het in lichte baksteen opgetrokken gemeentehuis heeft vier bouwlagen. Opvallend is de entreepartij en de glazen pui van de raadzaal in de zijgevel. Het gemeentehuis is compact en functioneel ingericht en heeft een open karakter. Bij de keuze van kleuren en materialen heeft het uitgangspunt centraal gestaan om sobere ruimten te ontwerpen die rust uitstralen. De afdelingen die een publieksgerichte functie hebben zijn in de directe nabijheid van de entree gehuisvest. In de hal worden het gehele jaar door vrij toegankelijke tentoonstellingen en exposities gehouden. Bron: Verbeelding in Flevoland. 
 
Het gemeentehuis verrees, net als alle andere gebouwen in de gemeente Noordoostpolder, op de bodem van de voormalige Zuiderzee. De bodem van de polder helt van oost naar west van ongeveer 3,00 m onder NAP naar 4,50 m onder NAP. NAP, een afkorting van Normaal Amsterdams Peil, is een gemiddelde waterhoogte die wordt gebruikt als referentie om de hoogteligging van een bepaalde plaats in Nederland te bepalen. Emmeloord ligt wat hoger dan het omringende polderlandschap. De hoofdkanalen en tochten zijn uitgegraven voordat de polder droogviel. Het opgebaggerde zand werd op de plaats van de toekomstige polderdorpen gestort. Op de oostgevel van het gemeentehuis, links naast de ingang, staan een aantal waterhoogten die verwijzen naar de tijd dat hier nog water stond. Het onderste golfje geeft het gemiddelde waterniveau van voor de inpoldering aan, het peil blijft steken op 13 cm onder NAP. Het bordje 'stormvloed' herinnert eraan dat stormen het waterniveau rond de Zuiderzee in het verleden regelmatig tot grote hoogte opstuwden. Op 13 en 14 januari 1916 teisterde een watersnoodramp Nederland. Door een stormvloed, die samenviel met een hoge afvoer van smeltwater op de Nederlandse rivieren vanuit het buitenland, braken op tientallen plaatsen langs de Zuiderzee de dijken door. De Zuiderzeevloed was niet zo omvangrijk als voorgaande rampen, maar heeft uiteindelijk in 1918 geleid tot de 'Wet tot afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee', die weer de inpoldering van de Noordoostpolder en de instelling van de gemeente Noordoostpolder tot gevolg had. Tijdens de stormvloed van 1916 was het waterpeil in deze contreien circa 3 m gestegen en stond in het gebied waar nu de Noordoostpolder ligt zo'n 7 m water.
 
Architect
 
In 1967 trad P.A.M. (Paul) Dirks (1942) toe tot de maatschap van de architecten Jelle Abma en Tjakko Hazewinkel. Het bureau voerde onder andere opdrachten in Amsterdam, Enkhuizen, Almere Buiten, Lelystad, Huizen, Harderwijk, Emmeloord en Gorredijk uit. Als in 1984 Hazewinkel de maatschap verlaat wordt de naam Abma, Hazewinkel & Dirks gewijzigd in Abma+Dirks+Partners.

Laatste Update zaterdag, 18 november 2017