textuur
timpaan
tjalk
tongewelf
topgevel
Een topgevel is een gevel waarvan de gevellijn in grote lijnen min of meer het achterliggende driehoekige zadeldak volgt en die zich meestal aan de korte zijde van een gebouw bevindt. Tot de topgevels behoren: halsgevel, klokgevel, puntgevel, schoudergevel, trapgevel en tuitgevel.
torenspits
tors
torso
traditionalistisch
trekbalk
tufsteen
tuitgevel
vakwerkconstructie
verbronsd
Verdrag van Malta
veredelen
verkennend onderzoek
verloren was methode
verzonken reliëf
vide
Vlaams verband
vlak
vleugelmuren
vliesgevel
vorm