Overstromingsgebied

Overstromingsgebied
Overstromingsgebied Overstromingsgebied Overstromingsgebied Overstromingsgebied Overstromingsgebied

Plaats: Urk

Locatie: Vlechttuinen 1

Kunstenaar: Alice Romkes / Willie Wakker

Materiaal: gelakt staal

Jaar: 2006


Beschrijving:

Voor gezondheidscentrum Het Dok aan de Vlechttuinen staat het kunstwerk "Overstromingsgebied" van Berechja College leerlingen Alice Romkes en Willie Wakker. Het begon allemaal in 2005 met het waterproject 'Symbols' dat onderdeel uitmaakte van het programma FLOWS, wat staat voor "Floodplain Land Use Optimising Workable Sustainability," wat vrij vertaald "Verbetering van de duurzame ontwikkeling in de laag gelegen gebieden" betekent. In FLOWS ging het om het leren omgaan met klimaatverandering en overstromingsrisico's. Het project kwam tot stand dankzij INTERREG, een Europese subsidieregeling, en had als doel de kwaliteit van wonen in gebieden waar kans op wateroverlast bestaat te verbeteren. Eén van de thema's van FLOWS was 'De beleving van wateroverlast'.

Op vier scholen in de provincies Flevoland, Friesland en Groningen werden kunstwerken rond dit thema ontworpen. Iedere school mocht 5 ontwerpen inzenden. Tijdens de afsluiting van het project presenteerde de 'jonge kunstenaars' op 7 juni 2006 in het Woudagemaal in Lemmer aan bestuurlijke- en ambtelijke vertegenwoordigers van de provincies en waterschappen hun kunstwerken. De Provincie Flevoland en de gemeente Urk kozen de twee kunstwerken 'Overstromingsgebied' en 'De dijk barst' uit om daadwerkelijk uit te voeren. De gemeente Urk trok hier € 21.500,- voor uit. Alice Romkes en Willie Wakker hadden hun ontwerp in hout uitgevoerd. Aan de hand van het model van Alice en Willie heeft Companjen Constructies BV uit Wezep het kunstwerk 'Overstromingsgebied' vervaardigd. 

Het tweeëneenhalf meter hoge kunstwerk stelt een grote golf voor die een weerloos dorp binnendringt en overspoelt. De golf bestaat uit vier losse, blauwe golven die op de punt hun krachten bundelen. Uit de vier golven zijn de silhouetten van een kerk en huizen gehaald, die haaks op de golf geplaatst zijn. Het bedreigde dorp is rood gelakt, de kleur die staat voor gevaar. Het kunstobject is uitgevoerd in staal.

De zomer van 2006 kende twee hittegolven. De tweede hittegolf begon op 15 juli en duurde 30 dagen. Uitgerekend in de eerste week, terwijl de temperatuur ruim boven de 30°C steeg, werd het kunstwerk 'Overstromingsgebied' geplaatst. Tijdens de recordwarmte op 19 juli van 36°C werkten de stratenmakers aan de bestrating rond het kunstwerk. Wat zullen zij verlangd hebben naar een beetje water. 'Overstromingsgebied' werd op vrijdag 29 september 2006 door gedeputeerde Laura Bouwmeester onthuld aan de Ransuil, in de buurt van het winkelcentrum Urkerland. In 2007 is het kunstwerk verplaatst naar zijn huidige plek aan de Vlechttuinen.