De Wonderbare Visvangst

De Wonderbare Visvangst
De Wonderbare Visvangst De Wonderbare Visvangst De Wonderbare Visvangst

Plaats: Urk

Locatie: Wijk 3-3

Kunstenaar: Geert Weerstand

Materiaal: glas

Jaar: 2005


Beschrijving:

De eerste kerk op deze plaats is in 1851 gebouwd. Deze kerk is in 1885 afgebroken en op dezelfde plaats is de huidige Bethelkerk gebouwd. Bij de restauratie van 1951 zijn de drie boogramen in de noordmuur vervangen door een ijzeren rondlicht met glas-in-lood. Het ronde raam kreeg een doorsnede van 4 meter. In de jaren 1983-1985 werd de Petrakerk (Wijk 8-41) gerestaureerd. De 6 gebrandschilderde ramen die de zuidgevel sierden werden verwijderd. De ruiten met daarop een kruis met een bijbel (geloof), een anker (hoop), een brandend hart (liefde), een toren, een blaasinstrument en een harp werden in het ronde raam van de Bethelkerk geplaatst. Het raam verkeerde in de loop der jaren in een dusdanige slechte staat dat er al geruime tijd plannen voor vervanging bestonden.

In het voorjaar van 2005 kreeg de Urker kunstenaar Geert Weerstand van de Commissie van Beheer van de Gereformeerde Kerk de opdracht en de vrije hand om een ontwerp te maken. Tijdens de voorbereidingsperiode tekende hij de voorstelling 'De Wonderbare Visvangst' naar een idee van een Amerikaanse kunstenaar maar met een geheel eigen interpretatie. Hij maakte een proefraam dat door de Commissie van Beheer werd goedgekeurd. De tekening liet hij op ware grootte uitvergroten en maakte daarvan papieren mallen. Toen het glas eenmaal was aangekocht kon de vervaardiging een aanvang nemen. Weerstand gebruikte getrokken glas dat aan beide kanten gekleurd is. Kleuren hebben voor Weerstand geen geheimen. Hij gaat louter intuïtief aan de slag bij het samenstellen van zijn kunstwerken. Zo ook bij dit raam. Het bij elkaar zoeken van de juiste kleurencompositie en het afmeten van het glas werd gevolgd door het precies op maat slijpen. Daarna moest alles op vierkante stukken doorzichtig glas worden vastgelijmd. Al deze werkzaamheden namen veel privétijd in beslag. Zelfs tijdens zijn vakantie heeft hij hard aan de afwerking van zijn creatie gewerkt. Het kunstwerk bestaat uit 32 panelen van elk 64 x 64 cm. Bouwbedrijf Kaptein maakte het frame voor het raam. Bronnen: Het Urkerland; De Noordoostpolder.

Het glasmozaïek toont het verhaal “De Wonderbare Visvangst” volgens Johannes hoofdstuk 21. Tijdens het Laatste Avondmaal zei Jezus tegen zijn apostelen: ‘Nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik vóór jullie uit naar Galilea gaan’ en tegen Petrus zei Jezus dat die hem drie keer zou verloochenen voordat de haan zou kraaien. Petrus ontkende dit, maar toen de haan de volgende dag gekraaid had, besefte Petrus dat Jezus gelijk had. Jezus volgelingen reisde naar Galilea om Hem daar weer te ontmoeten. Maar wat moesten ze daar doen? Op een gegeven moment zei Petrus tegen de andere apostelen: ‘Ik ga vissen’, waarop zij zeiden: ‘We gaan met je mee’. De hele nacht vingen ze niets. Toen het licht begon te worden verscheen Jezus aan de oever, maar ze beseften niet dat hij het was. Hij riep naar ze: ‘Kinderen, hebben jullie misschien wat te eten?’ Toen ze zeiden dat ze niets hadden, antwoordde hij: ‘Gooi het net uit aan de rechterkant van de boot en je zult iets vangen’. Toen vingen ze zo veel vis dat het ze niet eens lukte het net binnen te halen. Johannes begreep meteen wie de man was. ‘Het is de Heer!’, zei hij tegen Petrus. Onmiddellijk deed Petrus zijn bovenkleed aan, dat hij niet droeg tijdens het vissen. Hij sprong in het water en zwom zo’n honderd meter naar de oever. De anderen volgden in de boot, terwijl ze langzaam het net vol vissen achter zich aan sleepten. Bron: JW.org; Matheüs 26 en Johannes 21. In het glasmozaïek staat het moment centraal waarop Petrus naar Christus toeloopt, die op de dag van zijn opstanding bij het meer van Galilea zit. De voorstelling zit vol symboliek, legt Weerstand uit: "Zo zie je linksboven een haan uit beeld lopen. Dat wijst op het verraad van Petrus dat nu uit beeld raakt. Daaronder komen schapen aanlopen. Dat duidt op de uitspraak van de Here Jezus: 'Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren.' Verder ziet u de vissen, de broden en het vuur. Daarnaast is de positie van de Here Jezus duidelijk hoger dan die van de vragende Petrus en schijnt het licht van de zon op zijn hoofd". Voor alle personen in de afbeelding heeft Weerstand familie en vrienden als model genomen. De man die aan het roer van de vissersboot staat is de kunstenaar zelf. 

De gemeente Urk en de provincie Flevoland steunden dit project met subsidie. Het glasapplicatieraam werd op 30 augustus 2005 geplaatst en een dag later op de slotavond van 'Zingen in de Zomer' onthuld door wethouder Klaas Kramer en mevrouw Heleen Geluk, beleidsambtenaar cultuur bij de provincie. Het glaskunstwerk komt het beste tot zijn recht door vanuit de kerk naar buiten te kijken.

De 6 gebrandschilderde ramen uit het oude ronde raam werden opgeslagen op de zolder van de Petrakerk. In 2019 is een actie opgestart om de gebrandschilderde glas-in-loodramen te laten restaureren. De gerestaureerde ramen werden in 2021 in de Petrakerk teruggeplaatst.  

Bekijk voor meer informatie over het raam 'De Wonderbare Visvangst' de reportage 'Geert Weerstand glaskunstenaar / mozaïek'.

In het Nieuwe Testament is sprake van twee wonderbare visvangsten. Voor de Bethelkerk op het Wilhelminaplein staat het kunstwerk Wonderbaarlijke visvangst van Gerard van der Leeden dat gebaseerd is op Lukas 5:1-11.

Kunstenaar

Geert Weerstand werd op 7 november 1948 op Urk geboren. Op 16-jarige leeftijd lag hij voor een blindedarm operatie in het Ziekenhuis in Emmeloord en boven zijn bed hing een mozaiek van een zwarte kat. Dat sprak hem zo aan dat hij besloot dit ook eens te gaan proberen. Zijn vader noemde kunst een vak voor luie mensen. Daarom ging Geert ook de bouw in, als metselaar en tegelzetter, maar zijn hart lag bij het fröbelen met steentjes. Zijn moeder begreep dat. In een interview vertelde Geert dat hij het artistieke van haar heeft. In 1975 besloot Geert Weerstand om als hobby mozaïeken te gaan maken. Hij werkte tot 1981 als tegelzetter in de bouw. Daarna is hij als sociaal werker werkzaam geweest bij de stichting ‘Tot Heil des Volks’ in Amsterdam. Professionele kunstenaars brachten hem de ambachtelijke kant van het pottenbakken, boetseren en brandschilderen bij. In 1986 nam hij het besluit om van zijn hobby zijn beroep te maken en liet zich als kunstenaar bij de Kamer van Koophandel inschrijven. Dezelfde dag kreeg hij een uitnodiging van een visbedrijf. Ze wilden iets artistieks in de hal van de nieuwbouw hebben. In 1997 begon hij, samen met zijn zoon Simon, een natuursteenbedrijf, dat hij in 2008 aan Simon overdeed. Sindsdien richt Geert Weerstand zich helemaal op de kunst. Eerst werkte hij met tegelafval dat in de mozaieken een nieuwe bestemming kreeg. Tegenwoordig maakt hij mozaïeken van glas.

Weerstand krijgt veel opdrachten van particulieren en bedrijven. Wanneer je door Urk loopt kom je overal het werk van de kunstenaar tegen. Bij Visserijbelangen ligt een bijzondere granietvloer met een prachtige decoratie. op de gevel van Bakkerij Brouwer, in de hal van Talma Haven, aan de buitenzijde van het gemeentehuis van Urk, in het bedrijfspand van Profinis aan het Spijk en bij de Firma Sinke in Emmeloord vind je muurmozaïeken. Voor de Bethelkerk maakte hij een glasmozaïek. Ook voor onderwijsinstellingen heeft Weerstand kunstwerken gerealiseerd. Zo bevindt zich op de kopgevel van de Cornelis Zeemanschool een mozaïek van de UK 284 en staat bij de Pieter Zandt Scholengemeenschap op Urk een sculptuur. Sinds september 2014 vind je aan de achterkant van de trap in de Christelijke Scholengemeenschap 'Vincent van Gogh' in Assen een 10 x 3 meter groot mozaïek dat hij samen met zijn neef Okke Weerstand gerealiseerd heeft. Naast Vincent van Gogh zijn de belangrijkste inspiratiebronnen voor Weerstand zijn familie, zijn geloof en het dorp Urk. 

Geert Weerstand is autodidact (= iemand die zichzelf geschoold heeft). Weerstand onderscheidt zich in zijn vakgebied als een veelzijdig man op het gebied van tegel- en mozaïek, kunstwerken in keramiek, glas en natuursteen. De grote passie van Geert is het leven en werk van Vincent van Gogh. De kunstenaar heeft een permanente expositie in zijn "Van Gogh kelder" op Urk.