hallenkerk
hardsteen
hellebaard
hiërogliefen
hightech architectuur
hoogwatersteen
huid
in situ
ingekuild
inkuilen
jaarringonderzoek
jager-verzamelaars
Jakobsladder
kalkeerpapier
karveel gebouwd
keel
keper
In de heraldiek (wapenkunde) is een keper twee elkaar onder een meer of minder scherpe hoek ontmoetende stroken, oftewel een dakvorm. Meestal lopen de stroken over het hele veld. De stroken raken elkaar in het boven-midden van het schild. Een verlaagde keper raakt niet de bovenrand van het schild.
keramiek
keramische
kielbalk
kielplank
kim
kinetisch kunstwerk
klei
klezoorverband