Politie waakt

Politie waakt
Politie waakt Politie waakt Politie waakt Politie waakt Politie waakt Politie waakt

Plaats: Emmeloord

Locatie: Harmen Visserplein 3

Kunstenaar: Jac. Maris

Materiaal: epoxy

Jaar: 1968


Beschrijving:

In 1963 is de gemeente politie Noordoostpolder opgericht. Om het korps te huisvesten werd, naar een ontwerp van architect H. Geels uit Arnhem, aan het Harmen Visserplein een politiebureau gebouwd dat op 30 oktober 1968 door de commissaris der koningin in Overijssel, jhr. mr. dr. O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden werd geopend. Boven de ingang werd een reliëf opgehangen. De opdracht was in het kader van de percentageregeling beeldende kunst verleend aan de kunstenaar Jac. Maris. Het kunstwerk is figuratief en gemaakt van epoxy, een soort kunsthars. Op een blauwe golvende ondergrond zijn drie groene gestileerde mensfiguren zichtbaar. Het kunstwerk stelt een politieman voor die bescherming biedt aan twee burgers, een man en een vrouw. Het reliëf symboliseert de toegankelijkheid van het politiebureau.

Tot de verbouwing in 2011 hing het bijna twee vierkante meter grote kunstwerk van Maris op de voorgevel. Tijdens de verbouwing werd de voorkant van het bureau uitgebouwd. Daardoor is er geen plaats meer voor het gevelreliëf. Het kunstwerk verkeerde in slechte staat, het was behoorlijk aangetast door de tand des tijds. Na taxatie is door de districtsleiding besloten het kunstwerk te schenken aan het Ateliermuseum Jac. Maris in Heumen, waar het na een restauratie door Joop Hemmelder in de collectie werd opgenomen.

Bij de Land- en Tuinbouwschool aan de Balkan heeft tot 2008 het kunstwerk 'De Stier' gestaan, dat eveneens gemaakt is door Jac. Maris.

Met dank aan Jan de Boer voor het verstrekken van informatie.

Kunstenaar

Walter Jacques (Jac.) Maris werd op 21 februari 1900 geboren in het Duitse Maagdenburg. Hij is de kleinzoon van kunstschilder Jacob Maris. In 1907 verhuisd het gezIn naar Brazilië en keert, na een mislukt verblijf, in Duitsland terug en vestigt zich in Berlijn. Al jong wilde Maris kunstenaar worden. Op veertienjarige leeftijd werd hij leerling bij een kunstschilder in Kleef. In 1916 ging hij in de leer bij de Belgische beeldhouwer Achilles Moortgat die in Kleef werkte. In 1917 verhuisde de familie Maris naar Nijmegen. Jac. studeerde keramische chemie in het Saksische Meissen en verbleef tweeëneenhalf jaar in Engeland waar hij studeerde aan de Academy of Art in Londen. Vervolgens was hij tot 1923 werkzaam aan de Sorbonne in Parijs bij een oud-leerling van de beeldhouwer Rodin. In 1926 vestigde Maris zich met zijn vrouw in Heumen, waar hij het Blokhuis huurde, het huidige Ateliermuseum.

Maris was als beeldhouwer en kunstenaar zeer veelzijdig. Zijn vroegste werk dateert uit 1915 en zijn laatste is in 1994 gemaakt. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Maris, als oud-verzetsman, diverse opdrachten voor oorlogsmonumenten. De bekendste zijn het Airborne-monument in Oosterbeek, in Nijmegen het monument op Plein 1944 en de Jan van Hoofgedenksteen op de Waalbrug. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw heeft Maris in het kader van de percentageregeling beeldende kunst veel opdrachten gekregen voor scholen, zorginstellingen en andere overheidsgebouwen. Het werk uit deze tijd was meestal figuratief en de betekenis had direct te maken met de functie van het gebouw of de instelling waarvoor het kunstwerk bestemd was. Verspreid over Nederland zijn gevelreliëfs en vrijstaande sculpturen te vinden. Maris meest geliefde onderwerpen waren het dier en de mens. Aanvankelijk werkte hij graag figuratief en natuurgetrouw maar gaandeweg werden zijn werken abstracter. Hij stileerde zijn figuren maar was niet op zoek naar de zuiver abstracte vorm, de herkenbare vorm heeft hij nooit losgelaten.

Op 5 april 1996 overleed Maris op 96-jarige leeftijd in Nijmegen.