Glasappliqué Boerenleenbank A.G.

Glasappliqué Boerenleenbank A.G.
Glasappliqué Boerenleenbank A.G. Glasappliqué Boerenleenbank A.G. Glasappliqué Boerenleenbank A.G. Glasappliqué Boerenleenbank A.G. Glasappliqué Boerenleenbank A.G.

Plaats: Emmeloord

Locatie: De Deel / Lange Dreef

Kunstenaar: F. Jacobi

Materiaal: glas en lijm

Jaar: 1959


Beschrijving:

Op 24 september 1952 werd aan de Beursstraat een bankgebouw van de Coöp. Boerenleenbank G.A. in gebruik genomen. Toen dit bankgebouw te klein geworden was werd in juli 1957 tijdens de algemene ledenvergadering van de bank besloten om een nieuw bankgebouw te bouwen. De kosten werden beraamd op ƒ 325.000.-. Op de hoek van De Deel en de Lange Dreef werd in juni 1959 het nieuwe bankgebouw geopend. 

In de inspringende buitengevel aan de zijde van de Lange Dreef zat een kleurig glasappliqué raam dat rechts onder gesigneerd was: F. Jacobi, 1959. Glasappliqué, ook wel gelijmd glas genoemd, is een techniek die in de glaskunst veelvuldig wordt toegepast. Bij glasappliqué worden glasstukken in allerlei vormen, soorten en kleuren op een stevige glasdrager gelijmd. De werkwijze wordt vaak gebruikt om grote glasoppervlaktes te kunnen versieren of een bepaalde figuratie mee te geven, waarbij de voorstelling en de wand doorzichtig blijft. Omdat het vlak niet door loodstrippen wordt beperkt of ingekaderd kan voor de compositie het hele vlak worden gebruikt. Het raam verbeeldt de inpoldering van de Noordoostpolder. Links onder zien we water en een anker, rechts daarnaast een scheepswrak dat tijdens de drooglegging 'boven water' kwam. Vanuit de vruchtbare grond van het nieuwe land groeit het graan omhoog naar de blauwe lucht.

De fusie van de Raiffeisenbank en de Coöp. Boerenleenbank tot Rabobank, leidde in 1980 tot de bouw van een nieuw kantoorgebouw aan De Deel, het oude uit 1959 werd gesloopt. Het glasappliqué werd van de sloophamer gered en heeft jarenlang opgeslagen gelegen op een zolder tot het in een serre verwerkt werd. In het verleden gebruikten glazeniers nogal eens lijm op acrylbasis, die op den duur vergaat tengevolge van weersinvloeden en UV-straling. Dat is ook bij dit raam van toepassing. Het zal gerestaureerd moeten worden omdat er zo af en toe stukjes glas loslaten.