De Stier

De Stier
De Stier De Stier De Stier

Plaats: Emmeloord

Locatie: de Balkan

Kunstenaar: Jac. Maris

Materiaal: epoxy

Jaar: 1976


Beschrijving:

De R.K. Lagere Land- en Tuinbouwschool aan de Balkan werd in 1958 gebouwd naar een ontwerp van Arend Rothuizen en Hermanus Visker. In 1976 werd bij de school in het kader van de  percentageregeling beeldende kunst het kunstwerk 'De Stier' van Jac. Maris onthuld. De 3 meter lange gestileerde stier staat in een aanvalshouding, de kop naar beneden, de horens vooruit en het uiteinde van de staart op de rug. Het kunstwerk weegt 800 kg en is gemaakt van epoxy, een soort kunsthars.
 
In 2008 werd de school, het tegenwoordige Groenhorst College, ingrijpend verbouwd. Na ruim 40 jaar was er geen plaats meer voor het kunstwerk. Eén van de docenten ontfermden zich over 'De Stier' en schonk het begin 2015 aan het Ateliermuseum Jac. Maris in Heumen. Het kunstwerk werd als blikvanger voor het Marishuis geplaatst op de plek waar het in 2010 gestolen bronzen Hackney paard uit 1958 had gestaan. Na een restauratie door Sjaak van Gelderen werd het op 20 juni officieel onthuld door wethouder Ellen de Swart van de gemeente Heumen.
 
Aan de gevel van het Politiebureau aan het Harmen Visserplein heeft tot 2011 het kunstwerk 'Politie waakt' gehangen dat eveneens gemaakt is door Jac. Maris.
 
Bron Foto 1: Ateliermuseum Jac. Maris
 
Kunstenaar
 

Walter Jacques (Jac.) Maris werd op 21 februari 1900 geboren in het Duitse Maagdenburg. Hij is de kleinzoon van kunstschilder Jacob Maris. In 1907 verhuisd het gezIn naar Brazilië en keert, na een mislukt verblijf, in Duitsland terug en vestigt zich in Berlijn. Al jong wilde Maris kunstenaar worden. Op veertienjarige leeftijd werd hij leerling bij een kunstschilder in Kleef. In 1916 ging hij in de leer bij de Belgische beeldhouwer Achilles Moortgat die in Kleef werkte. In 1917 verhuisde de familie Maris naar Nijmegen. Jac. studeerde keramische chemie in het Saksische Meissen en verbleef tweeëneenhalf jaar in Engeland waar hij studeerde aan de Academy of Art in Londen. Vervolgens was hij tot 1923 werkzaam aan de Sorbonne in Parijs bij een oud-leerling van de beeldhouwer Rodin. In 1926 vestigde Maris zich met zijn vrouw in Heumen, waar hij het Blokhuis huurde, het huidige Ateliermuseum.

Maris was als beeldhouwer en kunstenaar zeer veelzijdig. Zijn vroegste werk dateert uit 1915 en zijn laatste is in 1994 gemaakt. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Maris, als oud-verzetsman, diverse opdrachten voor oorlogsmonumenten. De bekendste zijn het Airborne-monument in Oosterbeek, in Nijmegen het monument op Plein 1944 en de Jan van Hoofgedenksteen op de Waalbrug. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw heeft Maris in het kader van de percentageregeling beeldende kunst veel opdrachten gekregen voor scholen, zorginstellingen en andere overheidsgebouwen. Het werk uit deze tijd was meestal figuratief en de betekenis had direct te maken met de functie van het gebouw of de instelling waarvoor het kunstwerk bestemd was. Verspreid over Nederland zijn gevelreliëfs en vrijstaande sculpturen te vinden. Maris meest geliefde onderwerpen waren het dier en de mens. Aanvankelijk werkte hij graag figuratief en natuurgetrouw maar gaandeweg werden zijn werken abstracter. Hij stileerde zijn figuren maar was niet op zoek naar de zuiver abstracte vorm, de herkenbare vorm heeft hij nooit losgelaten.

Op 5 april 1996 overleed Maris op 96-jarige leeftijd in Nijmegen.