Gevelsteen Nutsspaarbank

Gevelsteen Nutsspaarbank
Gevelsteen Nutsspaarbank

Plaats: Emmeloord

Locatie: Onder de Toren 34

Kunstenaar: onbekend

Materiaal: beton

Jaar: 1951


Beschrijving:

De Nutsspaarbank in Kampen opende per 1 januari 1946 een bijkantoor in Emmeloord. Het kantoor werd gevestigd in de kantoorbarak N.O.P., (D16) aan de Distelstraat. In het zittingslokaal was het erg behelpen. Daarom werden er plannen gemaakt voor een eigen gebouw. 

In 1950/1951 werden aan Onder de Toren middenklasse woningen gebouwd naar ontwerp van architect Frans Klein (1907-1983) uit Groningen. Aan het eind van het rijtje, op de hoek van de Zeeasterstraat, werd het bijkantoor van de Nutsspaarbank Kampen gevestigd. Op 26 oktober 1951 opende de heer Schrader, vicevoorzitter van de Nutsspaarbank in Kampen het bankkantoor officieel. Het pand was rijk versierd met symbolen die de spaarzin moesten opwekken. De Nutsspaarbank voerde sinds 1948 de honingbij in haar logo. Vandaar dat boven de deur een in beton gegoten gevelsteen bevestigd werd met het logo van de bank, een bezige bij die honing spaart in de zeshoekige cellen van een honingraat. De honingbij staat symbool voor vlijt, spaarzaamheid, nut en samenwerking. Op de onderrand van de steen staat de naam van de bank in bovenkastletters (hoofdletters). De vierkante steen is in reliëf uitgevoerd. 

In de jaren zeventig van de twintigste eeuw veranderde de naam Nutsspaarbank in Bondsspaarbank, die zich in 1990 aansloot bij de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken oftewel SNS Bank. In 1999 beëindigde de bancaire functie van het gebouw in Emmeloord. De 1200 kilo zware gevelsteen werd verwijderd en opgeslagen in de buitenopslag van het SNS Historisch Centrum in Kampen. De verbouwing en uitbreiding van het naastgelegen verzorgingshuis Margaretha greep het SNS Historisch Centrum aan om zelf ook flink te gaan verbouwen. Het maken van een nieuwe gemetselde erfafscheiding tussen het nieuwe wooncomplex Margaretha en de binnentuin van het SNS Historisch Centrum vormde de aanleiding om het ornament van de voormalige Nutsspaarbank in Emmeloord een definitieve bestemming te geven. Op initiatief van Herman Harder, de directeur van het SNS Historisch Centrum, werd het reliëf in januari 2016 in de scheidingsmuur gemetseld. 

Bronnen: Nieuwe Binnentuin van SNS Historisch Centrum en Natuur in de IJsseldelta. Met dank aan het SNS Historisch Centrum voor het toezenden van de foto van het bankgebouw in Emmeloord. De foto, waarvoor het auteursrecht geldt, is geplaatst met toestemming van het SNS Historisch Centrum.