Misthoornhuisje

Misthoornhuisje
Misthoornhuisje Misthoornhuisje

Plaats: Schokland

Locatie: vluchthavenpad

Maker: Ministerie van Marine

materiaal: baksteen, hout

Jaar: 1920


Beschrijving:

De oude haven van Emmeloord bleef na de ontruiming in 1859 in gebruik als vluchthaven. In 1901 werd aan de haven een nieuwe dienstwoning voor de havenmeester annex lichtwachter gebouwd en niet veel later werd de houten lichtopstand vervangen voor een stalen exemplaar. In 1909 diende de Vereniging tot bevordering van Scheepvaart en Handel in Meppel en  later de Vereeniging tot behartiging der Stoomvaart belangen een verzoek in om op de noordpunt een misthoorn te plaatsen. Het Ministerie van Marine ging eind 1920 over tot aanbesteding van een een misthoornhuisje.

Het op een vierkante plattegrond van 6 x 6 m opgetrokken eenlaagse gebouwtje uit 1921 staat onder een met rode dakpannen afgeknot tentdak. Toen Schokland nog een eiland was stond op het dak een misthoorn met de opening naar het zuidwesten gericht. Een misthoorn is een akoestisch hulpmiddel voor de navigatie op zee. Bij slecht zicht gaf de misthoorn met een bepaalde regelmaat een luid waarschuwingssignaal zodat schepen wisten waar het eiland lag. Het geluid van een misthoorn heeft altijd een lage toon. Geluid met lage tonen (lange golven) wordt door het menselijk oor op grotere afstand waargenomen. Misthoorns vind je vaak op of in de nabijheid van vuurtorens en aan boord van schepen.

In de noordoosthoek steekt een bakstenen schoorsteen uit de kap en op alle vier de dakvlakken bevindt zich een kleine houten dakkapel met plat dak. Het misthoornhuisje is opgetrokken in rode baksteen. Onderste en bovenste delen van de gevels met staande stenen in Vlaams verband, middelste geveldelen met liggende stenen in kruisverband

Toen het misthoornhuisje aan de haven van Emmeloord gebouwd werd was er op de Zuidpunt van Schokland al een stalen lichtopstand en een mistbel. Havenmeester Hendrik Smit en zijn broer, tweede havenmeester Harm Smit werden met de bediening van de misthoorn op Emmeloord belast.

Het Misthoornhuisje staat samen met de Lichtwachterswoning op de rijksmonumentenlijst. Het Misthoornhuisje is van groot cultuurhistorisch belang vanwege de oorspronkelijke, onverbrekelijk met het voormalige eiland Schokland verbonden functie. - Het huisje heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter landschappelijk geheel (het voormalige eiland) en in het bijzonder vanwege de specifieke samenhang met de haven en de nabijgelegen lichtwachterswoning. - Het huisje heeft architectuurhistorische waarde vanwege de karakteristieke, aan de functie gerelateerde hoofdvorm en vanwege de detaillering. - Het huisje heeft vanwege de oorspronkelijke funcie tevens grote zeldzaamheidswaarde. - Het misthoornhuisje is bovendien van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur. bron: RCE en Schokland door de eeuwen heen.

Kijk hier voor meer informatie.

Laatste Update zondag, 18 februari 2018