Stenen zeewering

Stenen zeewering

Plaats: Schokland

Locatie: westkust

Maker: Rijkswaterstaat

materiaal: stenen

Jaar: 1804


Beschrijving:

In de loop van de eeuwen was het landverlies aan de westzijde van Schokland aanzienlijk. In de 18e eeuw bleek dat de houten zeewering die Schokland tegen de golven moest beschermen, door de paalworm was aangetast. Op sommige plaatsen braken de palen als lucifersstokjes af. Grote delen moesten vervangen worden. In 1804 werd onderleiding van ingenieur Pereboom door Rijkswaterstaat begonnen met de aanleg van een dijk die het westelijk deel van het eiland moest beschermen. De nieuwe dijk lag 30 à 40 meter landinwaarts en was ruim 2 meter boven dagelijks water. De vanaf 1710 aangelegde kistdam werd niet opgeruimd omdat ze nog dienst kon doen als golfbreker. De nieuwe dijk hield het niet lang vol. Het gewicht van de stenen dijk drukte zwaar op de veenachtige ondergrond en veroorzaakte verzakkingen. Bron: De eilanden Schokland en Urk door H.J. Moerman en A.J. Reijers

Op 3 en 4 februari 1825 woedde er een uitzonderlijk langdurige storm, eerst uit het westen, later uit het noordwesten. Deze storm viel samen met springtij. Het water op Schokland steeg tot 3,38 m boven AP. Van de westdijk werd 2 km weggeslagen en 1800 palen in het oosten van het eiland sloegen weg. De dijk werd vervangen door een stenen oeverwerk van 5 à 6 meter breed, dat slechts 50 cm boven de normale vloedlijn uit stak. Dit brak echter de kracht van de zee niet voldoende. Bij westerstorm overspoelde het eiland. Op 1 juli 1859 werd Schokland op last van koning Willem III ontruimd.

Aan de westkant van Schokland herinnert een driehoekige plaquette aan de stenen zeewering uit 1804. De plaquette vormt samen met de stenen die even verderop liggen een 'monumentje'. De stenen van de oude dijk zijn na het droogvallen van de Noordoostpolder gebruikt om de dijken rond de polder te verstevigen. De stenen die er nu liggen zijn hier later neergelegd om de strijd van de Schokkers tegen het water te gedenken. 

Kijk voor meer informatie op schoklanddoordeeeuwenheen.nl 

Laatste Update woensdag, 08 augustus 2018