hallenkerk
hardsteen
hellebaard
hiërogliefen
hightech architectuur
hoogwatersteen
huid
De huid is het oppervlakte van een beeld. Elk materiaal heeft zijn eigen structuur die aan de oppervlakte zichtbaar is. Aan de huid of de oppervlaktestructuur kan je zien op welke wijze de kunstenaar het materiaal bewerkt heeft.
in situ
ingekuild
inkuilen
jaarringonderzoek
jager-verzamelaars
Jakobsladder
kalkeerpapier
karveel gebouwd
keel
keper
keramiek
keramische
kielbalk
kielplank
kim
kinetisch kunstwerk
klei
klezoorverband