Le chemin de Joyce

Le chemin de Joyce
Le chemin de Joyce Le chemin de Joyce Le chemin de Joyce Le chemin de Joyce

Plaats: Zeewolde

Locatie: Hosterwold

Kunstenaar: Ann Veronica Janssens

Materiaal: rode mijnsteen

Jaar: 2003


Beschrijving:

In het kader van het project FEEL & LOOK realiseerde de kunstenares Ann Veronica Janssens het kunstwerk 'Le chemin de Joyce'. Midden in het bos is een 200 m lang pad van rode mijnsteen aangelegd. Dit bijzondere pad is ontstaan uit de verbeelding van een kind. Aan de leerlingen van groep 6 van basisschool de Delta in Zeewolde werd gevraagd een pad te tekenen 'zonder begin of einde'. Ann Veronica Janssen koos willekeurig één tekening, die van Joyce uit die werd uitvergroot tot het pad dat nu in het bos ligt.

Als wandelaar betreed je een slingerend pad dat afwijkt van de gewone wandelpaden in het Hosterwold. Hier ervaar je 'ruimte en tijd' door de spontane beweging van het tekengebaar te volgen, dat besloten ligt in het ontwerp van het pad. De bijzondere vormgeving maakt dat je de omgeving anders zal waarnemen. Als toeschouwer wordt je in verwarring gebracht: waar komt dit pad vandaan en waar gaat het naar toe? Langs het pad zijn verschillende sferen te ontdekken, hoogopgaande naaldbomen, dunne stammetjes, loofbomen met mooi licht of een 'Rousseau' achtige wildernis met varens. Bij dit kunstwerk gaat het om het bijzondere van het waarnemen, de beleving van de hierbij horende natuurlijke verschijnselen en de ervaring van de gevoelens die het bij de wandelaar oproepen. De kunstenares heeft de 'choreografie' bedacht en de wandelaar speelt vervolgens de hoofdrol.

In 2005 zijn de activiteiten van de Verbeeding stopgezet omdat het kunstpaviljoen geen subsidie meer kreeg van de Rijksoverheid. De kunstwerken langs de 'kunstbaan' worden niet meer onderhouden en raken in verval. 'Le chemin de Joyce' was volledig overwoekerd en bijna niet meer te traceren. In 2011 is het in het kader van NL DOET onderleiding van Staatsbosbeheer (SBB) helemaal vrijgemaakt. Als dank heeft SBB als rustpunt een bankje bij het pad geplaatst.

Kunstenaar

De Belgische kunstenares Ann Veronica Janssens is in 1956 in Folkstone (Engeland) geboren. Zij volgde haar opleiding in de ateliers van Tapta en Jean Glibert in La Cambre. Het werk van Janssens wordt wel in verband gebracht mat minimal art omdat zij met een heldere vormgeving werkt en haar werk altijd in relatie staat tot de ruimte waar het gerealiseerd wordt. Zij is beeldhouwster van het licht, van het geluid en van de ruimte. Zij brengt met haar werk de visuele beleving (waarnemen met de ogen) in verwarring om andere zintuigen te prikkelen. Het materiaal waarmee Janssens werkt is zeer uiteenlopend van aard. Soms gebruikt ze betonblokken, bakstenen al dan niet verpakt in aluminium folie, glas, spiegels. Dikwijls weerkaatst het licht en ook de omgeving en dit zorgt voor een verrassend effect. Soms vult ze een tentoonstellingsruimte met stikstofdamp of maakt ze banken waarin door de warmte de afdruk verschijnt van de persoon die erin zit. Ook met klank kan ze haar accent op de ruimte laten doorwegen, kan ze de ruimte bezetten. Ann Veronica Janssens woont en werkt in Brussel (België).