Waterwolf

Waterwolf

Plaats: Zeewolde

Locatie: Industrieweg 48

Kunstenaar: Corien van de Ven

Materiaal: gelakt staal

Jaar: 1999


Beschrijving:

Eind jaren '70 vestigden zich de eerste agrariërs en ondernemers in de polder. In 1975 werd De Trekker gebouwd, een multifunctioneel gebouw dat naast café-restaurant ook dienst deed als dokterspost en kerkgebouw. In de jaren 1980 werd op dit 'oudste' gedeelte van Zeewolde bedrijventerrein Trekkersveld aangelegd. 

In 1996 werd door heemraadschap Fleverwaard, sinds 2000 waterschap Zuiderzeeland, aan de Industrieweg 48 een afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) gebouwd. De AWZI van Zeewolde vervult in het watersysteem een belangrijke rol bij het zuiveren van rioleringswater en loost het behandelde water op het oppervlaktewater. Daarom zijn afvalwaterzuiveringsinstallaties vaak aan de rand van de bebouwing bij een industrieterrein en bij een grote waterweg gesitueerd. AWZI Zeewolde is de meest kenmerkende van de 5 afvalwaterzuiveringsinstallaties in Flevoland omdat ernaast op kavel OM13 ook een vloeiveld ligt. Vloeivelden zijn zeldzaam. In de tijd dat riolering nog niet in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland aanwezig was werden er 4 vloeivelden aangelegd om het vrijkomende afvalwater te zuiveren voordat het op het oppervlaktewater geloosd werd. De vloeivelden behoren tot het watererfgoed van Flevoland. Als oorspronkelijk inrichtingsobject drukken vloeivelden een bijzondere cultuurhistorische waarde uit van het unieke watersysteem van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Zowel het gebruik van de velden i.p.v. riolering als de historie van leverancier van biezen geven een interessante terugblik in de historie van Flevoland. De vloeivelden zijn tegenwoordig niet meer in gebruik. Bron: Waardering watererfgoed Flevoland in beheer van Waterschap Zuiderzeeland. 

In 1999 werd bij de toegang tot de AWZI een stalen kunstobject geplaatst dat gemaakt is door kunstenares Corien van de Ven. De titel van het kunstwerk is 'Waterwolf'. Een waterwolf is een animalisering van de zee en grote meren als vreter van land. Al sinds de 17e eeuw wordt de term waterwolf in Nederland gebruikt om het steeds dreigende gevaar van overstroming en dijkdoorbraak te omschrijven. De waterwolf staat tegelijkertijd symbool voor de overwinning op het water door menselijk ingrijpen. Drie gemalen houden de op de zee herwonnen polders Oostelijk en Zuidelijk Flevoland droog en de AWZI's zorgen voor schoon en veilig water. 

Kunstenaar.

Corien J.M. van de Ven werd op 19 april 1960 geboren in Nistelrode. Zij is beeldhouwer en graveur (prentmaker).