Stuwen

Stuwen
Stuwen Stuwen

Plaats: Marknesse, Luttelgeest

Locatie:

Maker: Directie Wieringermeer / Waterschap

materiaal: beton, staal of hout

Jaar: vanaf 1942


Beschrijving:

De Noordoostpolder ligt geheel onder Normaal Amsterdams Peil (NAP), een waterhoogte die wordt gebruikt als referentie om de hoogteligging van een bepaalde plaats in Nederland aan te duiden. Als de polder niet elke dag bemalen wordt lopen hele stukken land onder water. Voor een goede bemaling werd de polder verdeeld in drie afdelingen met elk een eigen polderpeil. Het streefpeil in de hoge afdeling wordt gehandhaafd door gemaal Smeenge en de Marknessersluis. Gemaal Buma en gemaal Vissering handhaven het streefpeil in de lage afdeling. Het peil van 5,00 m onder NAP in de tussenafdeling, het 4800 ha grote gebied ten oosten van de lijn Marknesse en Luttelgeest, wordt in stand gehouden met behulp van een aantal stuwen.

Omdat de bodem in de Noordoostpolder van oost naar west van ongeveer 3,00 m onder NAP naar 4,50 m onder NAP helt werden verschillende tussenpeilen in de tochten gemaakt. Om dit te bereiken werden stuwen geplaatst. Zonder stuwen zou al het water in de Noordoostpolder naar het onderbemalingsgebied bij Tollebeek stromen. Een stuw is een waterbouwkundig kunstwerk in een watergang, een soort dam met als doel in die watergang een bepaald waterpeil in te stellen. Er zijn vaste stuwen en regelbare stuwen. Stuwen met een klep, schot of schuif, van beton, staal of hout. Met beweegbare stuwen kan Waterschap Zuiderzeeland het waterpeil beheersen. De beweegbare stuwen gaan open als er veel neerslag valt en keren naar de oude stand terug als het streefpeil weer is bereikt. De meeste beweegbare stuwen doen dit automatisch. Als er in het hele gebied veel water is gevallen en de gemalen kunnen de hoeveelheden niet ineens uitmalen, dan kunnen de stuwen die direct afwateren op de hoofdvaarten ook omhoog gezet worden om het teveel aan water tijdelijk vast te houden. Bron: Waterschap Zuiderzeeland.

Vanaf de jaren tachtig werden de eerste stuwen vervangen. Houten stuwen werden vervangen door onbehandelde hardhouten stuwen. Vanaf 2000 werden de meeste houten stuwen vervangen door een stuw met stalen damwand en een betonnen deksloof. In de Schotertocht bevindt zich nog een oorspronkelijke vaste, gecreosoteerde houten stuw uit de tijd dat de Noordoostpolder werd ingericht. Als oorspronkelijk inrichtingsobject drukt deze stuw een bijzondere cultuurhistorische waarde uit van het unieke watersysteem van de polder. Bron: Rapport; Inventarisatie watererfgoed Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.