Opvoergemaal Expansie

Opvoergemaal Expansie

Plaats: Marknesse

Locatie: De Expansie

Maker: Waterschap Zuiderzeeland

materiaal: staal, beton

Jaar: 1998


Beschrijving:

Marknesse wordt doorsneden door twee vaarten. De Marknesservaart loopt van Marknesse naar Luttelgeest en behoort tot de hoge en de tussenafdeling van de Noordoostpolder. De Zwolsevaart loopt van de Voorst naar Emmeloord en maakt deel uit van de hoge, lage en tussenafdeling van de polder. De Marknessersluis in de Zwolsevaart vormt de scheiding tussen de lage en de hoge afdeling. Het dorp Marknesse bevindt zich in de tussenafdeling waar het streefpeil -5,00 m NAP wordt gehandhaafd. Het bedrijventerrein in Marknesse bevindt zich in de tussenafdeling waarvoor het waterpeil zich bevindt op -4,50 m NAP. 

In 1998 werd aan De Expansie in Marknesse een klein elektrisch gemaal gebouwd. Gemaal Expansie heeft als functie het bemalen van de tussenafdeling bij groter waterbezwaar op de lage afdeling. Het opvoergemaal brengt het overtollige regenwater dan van de tussenafdeling naar de hoge afdeling zodat dit waterbezwaar via gemaal Smeenge bij Kraggenburg uitgeslagen kan worden. Gemaal Expansie heeft 4 horizontale onderwaterschroefpompen met ieder een capaciteit van 45 m³ per minuut bij een opvoerhoogte van 0,50 m. De totale capaciteit bedraagt 180 m³, oftewel 180.000 liter water per minuut. Bron: Waterschap Zuiderzeeland