Marknessersluis

Marknessersluis
Marknessersluis Marknessersluis Marknessersluis Marknessersluis Marknessersluis Marknessersluis Marknessersluis Marknessersluis

Plaats: Marknesse

Locatie: Sluis

Maker: Dienst der Zuiderzeewerken

materiaal: diverse materialen

Jaar: 1948


Beschrijving:

De Noordoostpolder bestaat uit drie peilgebieden, de hoge afdeling, de lage afdeling en de tussenafdeling. De Marknessersluis ligt op de scheiding van de hoge- en lage afdeling. De aanbesteding van de sluis werd op 29 mei 1946 onderhands aanbesteed en gegund aan de laagste inschrijfster, de Nederlandsche Beton Mij Bate uit Den Haag voor de som van ƒ 324.000,-. De bouw kwam, op de basculebrug na, in 1947 gereed. Het maken van de brug ondervond grote vertraging, dus werd er een tijdelijke rolbrug aangebracht. De basculebrug, die gebouwd is door N.V. de Nederlandse Staalindustrie in Rottedam, werd in april 1948 geplaatst. De schutsluis met bijbehorende brug over de Zwolse Vaart heeft een bakstenen bedieningshuisje dat staat op een rechthoekig grondplan onder een met pannen gedekt wolfsdak. Het bedieningsgebouwtje heeft aan de zijde die van de sluis afgekeerd is ronde ramen. De rechthoekige ramen aan de sluiszijde waren in de begintijd van kruisroeden voorzien. Het huisje is verdeeld in twee ruimtes en is ca. 22 m² groot. Onder het huisje is een kelder die in de stijl met het talud ontworpen is. Het brugwachtershuisje is buiten gebruik omdat de bediening van de sluizen en bruggen in de Noordoostpolder sinds 1 januari 2014 centraal vanuit het provinciehuis in Lelystad gebeurd. Het naastgelegen rijtje sluiswachterswoningen aan de Leemringweg zijn ontworpen door de Dienst der Zuiderzeewerken. De Marknessersluis heeft een schutlengte van 39 m en een breedte van 7 m.  

In de 7200 ha grote hoge afdeling wordt het streefpeil van 4,50 m onder NAP gehandhaafd met bemaling door gemaal Smeenge en aflaat van water bij de Marknessersluis. De Marknessersluis, regelt het peil in de hoge afdeling en loost water op de lage afdeling. In 1992 is bij de Marknessersluis een aflaatwerk gebouwd om het waterpeil aan de bovenkant van de sluis op peil te houden. Een aflaatwerk is een ‘schuif' waarbij water van een hoger gelegen gedeelte naar een lager gedeelte wordt ‘afgelaten'. In tijden van een wateroverschot kan dit nodig zijn. Het aflaatwerk bij de Marknessersluis heeft twee regelbare schuiven met een capaciteit van 2 x 200 m³ per minuut met een verval van 1,20 m. Het aflaatwerk wordt van afstand bediend.