Pachtesrwoning, semi-bungalow

Pachtesrwoning, semi-bungalow

Plaats: Tollebeek

Locatie: Steenbankpad 2 t/m 16

Maker: Directie Wieringermeer

materiaal: baksteen, pannen, hout, glas, beton

Jaar: 1956-1958


Beschrijving:

Tussen 1956 en 1958 zijn op 8 bedrijven aan de noordkant van het Steenbankpad semi-bungalows gebouwd bij de schokbetonschuren. Bungalows die een merkwaardig contrast vormen met de tot dan toe gebouwde typen pachterswoningen. De laatst genoemde typen rijzen statig omhoog tot aan de nok van de schuur. De bungalows daarentegen blijven laag bij de grond, alle vertrekken liggen gelijkvloers.

De bungalows, met flexibele indeling, dienden als prototype voor de pachterswoningen in Oostelijk Flevoland. De te bouwen landbouwschuren in die polder zouden lager worden dan in de Noordoostpolder. Vandaar dat er gezocht werd naar een woningtype dat beter met deze schuren met hun flauwere dakhelling zou harmoniëren. De woningen zijn in de typen W (1956), X (1956) en M.A (1958) gebouwd op een rechthoekige plattegrond en hebben één bouwlaag onder een pannen zadeldak. De gevels zijn opgetrokken uit baksteen, de topgevel hebben een beschieting van hout. De plattegronden verschilden per type bungalow maar waren voor die tijd vernieuwend. De hal is in het midden van de woning gesitueerd, met aan de ene kant de zitkamer en woonkamer met keukenhoek. Aan de andere kant bevinden zich de slaapkamers. Ook de douche en wc grenzen aan de hal. Vanuit de hal leidt een vaste trap naar de zolderverdieping. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een aangebouwde spoelkeuken cq bijkeuken onder plat dak. Type W is ontworpen voor gemengde bedrijven waarbij de woning en schokbetonschuur met elkaar zijn verbonden door middel van een tussenlid, dat dienst doet als spoelkeuken met een bijkeuken voor de woning.

Naar aanleiding van verschillende studies met betrekking tot de toekomstige bouw van boerderijen en pachterswoningen in de nieuwe polder werden vijf van de bungalows, type M.A., gebouwd volgens het Fracon-systeem, een bouwmethode met kleine geprefabriceerde elementen (bimbeton), waarvan de Directie Wieringermeer hoopte dat het ontwerp te zijner tijd in aanmerking zou komen voor seriebouw. Een bijzonderheid ten aanzien van het ontwerp voor deze bungalows was dat de Directie Wieringermeer hiervoor advies inwon van een door haar in het leven geroepen commissie van vertegenwoordigers van plattelandsvrouwenorganisaties. Zij moesten zich met name bezig houden met vraagstukken aangaande het gewenste aantal en de ligging van de woonvertrekken, de keuze tussen werkkeuken, eetkeuken of woonkeuken, alsmede doelmatigheid en indeling van bepaalde werkruimten. De evaringen met dit type woningen waren in constructief opzicht echter niet zo gunstig. Bovendien was het jaarlijks aantal te bouwen woningen niet groot genoeg om tot een aantrekkelijke prijs te komen. In totaal zijn er slechts 37 van deze woningen gebouwd waarvan er 32 in Oostelijk Flevoland staan. Bron: Boerderijen, categoraal onderzoek wederopbouw 1940-1965 en Bouwen op nieuwe bodem.

De pachterswoning aan het Steenbankpad 16 is door de gemeente Noordoostpolder op de monumentenlijst geplaatst.