Elimkerk

Elimkerk

Plaats: Urk

Locatie: Wijk 8-50a

Architect:

materiaal: baksteen, glas, dakpannen, hout

Jaar: 1953 / 2010


Beschrijving:

Naast de Nederlands Hervormde Gemeente ontstond in 1950 een Nederlands Hervormde Evangelisatie. Deze Evangelisatie kreeg de naam Elim, de naam van een plaats uit de Bijbel. Elim betekent '(grote) bomen' en verwijst naar een oase midden in de woestijn. Als het volk Israël op reis is van Egypte naar Kanaän komt ze in Elim. Daar zorgt God voor verademing en verkwikking. In de Bijbel wordt hierover gesproken in Exodus 15:27. "Daarna kwamen zij in Elim; daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen, en zij legerden zich daar aan het water".

In november 1949 richtte een groep van 40 mannen een plaatselijke afdeling op van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk. De Gereformeerde Bond was in 1906 opgericht met als doel om de waarheid binnen de Nederlands Hervormde Kerk te verbreiden en te verdedigen, zonder zich daardoor van die kerk af te willen scheiden. De groep Urker mannen besloot om tijdens de wintermaanden elke woensdagavond een predikant voor te laten gaan. In eerste instantie werd een verzoek aan de Christelijke Gereformeerde Kerk Eben Haëzer gedaan om hun kerkgebouw daarvoor beschikbaar te stellen. Dit werd afgewezen en ook het verzoek aan de Gereformeerde Kerk om het gebouw Patrimonium te mogen huren vond geen gehoor. Uiteindelijk werd in het gebouw van Hulp en Steun onderdak gevonden. De eerste predikant die daar op 23 november 1950 voorging, was wijlen dr. H. Bout uit Amersfoort. In september 1950 werd besloten om de Koninklijke goedkeuring aan te vragen voor de vereniging. In dezelfde maand nog verkreeg men die en dit had tot gevolg dat op 23 september 1950 overgegaan werd tot in het leven roepen van de Stichting Nederlandse Hervormde Gereformeerde Evangelisatie te Urk. 

In 1953 werd het eigen kerkgebouw aan Wijk 8 in gebruik genomen, een traditioneel bakstenen gebouw met een met pannen gedekt zadeldak volgens het 'schuurmodel'. In de beide langsgevels zaten 6 hoge rondboogramen die voorzien waren van roeden. In de topgevel, boven de ingang, zit een rond raam. Rechts naast de ingang is een lage aanbouw die eveneens onder zadeldak staat. In de kerkzaal staan de banken in rechte lijnen gericht op de kansel waarboven het schijnfront van het elektronisch Eminent orgel DCS 370c hangt. Links naast het liturgisch centrum staat op een houten plateau aan de muur een opgetuigd model van een botter. Het 55 cm grote spantmodel is gebouwd en geschonken door Gerrit Ekkelenkamp (1872-1966). Het scheepje in de kerk kreeg registratienummer UK 125, het nummer van het schip van de koster. Het model is o.a. voorzien van een dreg, vaarboom en kor. Op de kop van het roer is een prins aangebracht, een geverfde versiering met driehoeken in de nationale kleuren rood, wit, blauw. Bron: Scheepsmodellen in Nederlandse kerken, J.G.M. van der Poel, 1987. Kijk hier voor meer informatie over het orgel.

De leden van Elim waren altijd lid gebleven van de Hervormde Gemeente. Op zondag kerkten zij nog gewoon in het Kerkje aan de Zee, want hoewel er sprake was van een verschil in modaliteit met de Hervormde Gemeente, wilde men toch niet geheel afscheiden. Tot de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk op 1 mei 2004 fuseerden tot Protestantse Kerk Nederland (PKN). De leden van Elim besloten hervormd te blijven en gingen op in de Hersteld Hervormde Kerk. 

In 2010 kampte de Hersteld Hervormde Kerk Elim met ruimtegebrek. De gemeente kocht de pastorie van de Gereformeerde Kerk en vroeg bij de gemeente Urk een omgevingsvergunning aan voor 'het uitbreiden van de kerkzaal, het slopen van een muur en het gebruik van gronden of bouwwerken die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan. De omgevingsvergunning werd in Nederland op 1 oktober 2010 ingevoerd. De aanvraag werd begin november goedgekeurd en was de eerste omgevingsvergunning die op Urk werd toegekend. Een deel van de pastorietuin is gebruikt voor de uitbreiding van het kerkcomplex. De kerkzaal werd uitgebreid met 110 extra zitplaatsen en er werd extra vergaderruimte bijgebouwd. De nieuwbouw staat onder plat dak. De rondboogramen in de langsgevel werden vervangen door rechthoekige ramen en het ronde raam in de topgevel kreeg een andere indeling.

Bronnen: Het Urkerland 30 juli en 30 september 2010 en Reformatorisch Dagblad, 9 november 2010.