De Bron

De Bron

Plaats: Urk

Locatie: Voorland 28

Architect: Van Beijnum Architecten bna

materiaal: baksteen, dakpannen enz.

Jaar: 2000-2001


Beschrijving:

'De Bron' is ontstaan doordat een groot aantal leden zich in 1975 hebben afgescheiden van de plaatselijke Gereformeerde Kerk, uit onvrede met het beleid van de synode der gereformeere kerken in Nederland, die geen tuchtmaatregelen wilde nemen tegen representanten van de moderne gereformeerde theologie. Verreweg het grootste deel daarvan sloot zich destijds aan bij de nieuw gestichte Christelijke Gereformeerde kerk 'Maranatha'. Bij de overgebleven 'dolerenden' hebben zich leden gevoegd uit de Hervormde Evangelisatie 'Elim', maar ook leden van andere plaatselijke kerkelijke gemeenschappen sloten zich bij hen aan. Op 1 januari 1981 werd de Hervormde Deelgemeente 'De Bron' te Urk opgericht. 

De eerste jaren werden de diensten gehouden in gebouw Irene, Wijk 8-85. Al op 13 januari 1976 deed de kerkenraad een verzoek aan de gemeenteraad van de gemeente Urk voor de bouw van een semi-permanent kerkgebouw. In 1977 kon de eigen kerk aan het Voorland in gebruik genomen worden. Het was een hoog, breed, gesloten, rechthoekig kerkgebouw met plat dak. De gevels waren opgetrokken in rode baksteen en gemetseld in halfsteensverband. Ter gelegenheid van de ingebruikname van de kerk schonk Sjoerd Pasterkamp een 40 cm groot, staand spantmodel van een Noordzeebotter. Dit in 1972 gebouwde model had hij voor zichzelf gekocht van de bouwer, Riekelt Ras. Toen Pasterkamp vernam dat 'De Bron' een scheepje voor in de kerk zocht, omdat het model dat men aanvankelijk op het oog had aan een andere kerk geschonken was, bood hij het model aan. Het tweede model dat in de kerk hangt werd in 1982 door de gereformeerd gemeente in Nederland te Urk als dank aan 'De Bron' geschonken. Toen de gereformeerden tussen 1979 en 1981 nog geen eigen kerkgebouw hadden, mochten zij gebruik maken van 'De Bron'. Het 55 cm grote hangende spantmodel van een Schokker-schuit is gebouwd door A. van Slooten, een voormalig visserman die koster was van de Menorahkerk. Het scheepje is tot in alle details nagebouwd en o.a. voorzien van een bun, een visnet dat aan de mast hangt en bollantaarn. Bron: Scheepsmodellen in Nederlandse kerken door J.M.G. van der Poel, 1987.

In 1988 vond een verbouwing plaats waarbij de achteringang vergroot werd en het liturgisch centrum voorzien van een nieuwe preekstoel en een analoog Monarke orgel. De kerk werd te klein voor het groeiend aantal leden. Verschillende opties werden in overweging genomen, waaronder nieuwbouw, een kap op de kerk of een aanbouw. Uiteindelijk werd gekozen voor de optie waarbij de kerkzaal verbouwd werd tot vergaderruimte en op het inmiddels aangekochte aangrenzende perceel een nieuwe kerkzaal werd gebouwd met een capaciteit van circa 550 plaatsen. Met de nieuwbouw, naar een ontwerp van Architect W.M. van Beijnum uit Amerongen, werd in juni 2000 begonnen. De kerkzaal was begin juni 2001 al gereed. Daarna vond de verbouwing van de rest van het gebouw plaats. Op 19 januari 2002 is de nieuwe kerk 'De Bron' in gebruik genomen. De kerkzaal is opgetrokken in rode baksteen en staat onder een met pannen gedekt zadeldak. De ingangspartij staat onder plat dak en wordt geaccentueerd door afwisselend 6 lagen rode en gele baksteen. De nieuwe kerk, die tegen de oude kerk is aangebouwd, biedt ruimte aan 510 kerkgangers, met een uitbreidingsmogelijkheid naar 660. Het kerkcomplex bevat naast de kerkzaal nog 7 zalen te weten een wisselzaal, vergader- en receptieruimte, bovenzaal voor jeugdclubs, podiumzaal, kelder, administratiezaal en Consistorie. 

Na de verbouwing werd besloten om een nieuw Digitaal Monarke orgel te plaatsen. Het front van het oude analoge Monarke orgel is blijven staan. Het nieuwe Monarke orgel heeft 32 registers / 41 ranks onderverdeeld in 3 klavieren en pedaal. Het orgel beschikt over een 36.3-audiosysteem, wat betekent dat het geluid over 36 kanalen en subwoofer wordt verdeeld. Het orgel is in het nieuwe kerkgebouw van 'De Bron' boven het liturgisch centrum geplaatst. Dit in tegenstelling tot de zienswijze na de Tweede Wereldoorlog toen het orgel, net als in de oude kerk, tegenover het liturgisch centrum werd opgesteld. 

In 2004 fuseerden de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Nederlands Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk, en ontstond de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Ook 'De Bron' ging op in de PKN. Een deel van de leden scheidde zich daarop af, en stichtte de Hersteld Hervormde Gemeente 'Moria'. 'De Bron' is tegenwoordig een hervormde gemeente binnen de PKN, die zich nog steeds rekent tot de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en zich verwant weet met de zgn. Convenant-Gemeenten.

Bron: hervormdegemeente-debron.nl