De Poort

De Poort

Plaats: Urk

Locatie: Lange Dam 51

Architect: Hendrik Hagedoorn Weerstand

materiaal: baksteen

Jaar: 2013


Beschrijving:

In 2012 werd het kerkelijk centrum de Poort (1974), op de nevengebouwen na, gesloopt. Het nieuwe, enigszins gesloten kerkgebouw is ontworpen door Hendrik Hagedoorn Weerstand van H2W architecten bna uit Urk. Het modern vormgegeven kerkelijk centrum heeft een herkenbare centraal gelegen hoofdentree. Via de hoofdentree komt men binnen op het inpandig kerkplein, de centrale spil binnen het ontwerp. Deze centrale ontmoetingsruimte zorgt voor een goede ontsluiting van de kerkzaal en de aangrenzende nevenruimten. De gehandhaafde laagbouw werd voorzien van een nieuwe bouwkundige schil waardoor bestaand en nieuw een nieuwe eenheid vormen.  De kerkzaal is evenwijdig aan de perceelgrens en de naastgelegen weg geplaatst. Door de verdraaiing van de kerkzaal ten opzichte van de laagbouw kreeg het gebouw een duidelijke richting. Het kerkcentrum werd op 21 september 2013 officieel in gebruik genomen.

In de centrale ontmoetingsruimte hangt aan het plafond een muzikaal kunstwerk. Het gekleurde glas, ingesneden in de hoek van de kerkzaal, is een hedendaagse interpretatie van het klassieke glas-in-lood. Boven de preekstoel hangt een kerkscheepje dat in 1974 door Jan Koffeman gemaakt is voor de oude kerk. Het 82 cm grote eiken houten spantmodel van een Noordzeeschokker draagt het registratie­ nummer UK 159 van het schip van de vader van de zwager van de bouwer van het model. Op het achterschot onder de hennebalk staat: ''Gelukkig de mens, die als hij gaat naar bed. Zijn rekening met God gedurig effen zet. M.V. Woord en Leven". ("M.V." is een afkorting van Mannen-Vereniging). Bron: Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.

De 30 m hoge kerktoren is op onconventionele wijze in de gevel geïntegreerd. In de taps toelopende toren hangen 3 bronzen klokken die afkomstig zijn van de rooms-katholieke H. Norbertuskerk uit Horst die op 30 januari 2011 aan de eredienst is onttrokken. De klokken zijn in 1963 gegoten door Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel. Het drietal klokken dragen de namen van Maria, Jozef en Norbertus en wegen respectievelijk 185, 265 en 455 kilo. Elke klok draagt een ingegoten tekst die iets vertelt over zijn of haar eigenschappen. De grootste klok heeft als opschrift: 

'31 JANUARI 1964'
 
NORBERTUS. HEILIG. MACHTIG. STERK.
GROOT APOSTEL VAN GODS KERK.
UW NAAM MIJ GEGEVEN,
OPDAT IK HEEL MIJN LEVEN,
MET KRACHT VAN MIJNE BRONZEN STEM, 
ZAL ROEPEN: "KOM TOT HEM"

Het opschrift op de tweede klok luidt:

'31 JANUARI 1964'
 
DE NAAM VAN JOZEF DRAAG IK BLIJ
EN ROEP LIJK IN EGYPTE:
"WIE HONGERT, KOME MAAR TOT MIJ
HET BROOD DAT LEVEND MAAKT EN VRIJ
WORDT HIER VOOR U GEBROKEN."

 

De kleinste klok draagt het opschrift:

'MARIA'S STEMME MAG IK ZIJN
EN DRIEMAAL DAAGS GAAN KLINKEN.
ZO ZEG IK MENSEN GROOT EN KLEIN,
HET WONDER DAT GODS MENS WOU ZIJN
TOCH BLIJVEND TE GEDINKEN'
 
'31 JANUARI 1964'

De klokken worden met vallende klepel geluid, wat wil zeggen dat de klepel tijdens het luiden op de onderrand van de klok valt. Om de grote kracht tijdens het luiden te beperken zijn de klokken aan een krukas opgehangen, een luidas in de vorm van een omgekeerde letter U. Hierdoor komt de klok hoger ten opzichte van het draaipunt te hangen waardoor deze tijdens het luiden een minder grote zwaaibeweging maakt, wat meer weg heeft van kantelen dan van heen en weer zwaaien. Bij luiden aan een krukas komt de klepel in de klok nauwelijks in beweging. 

Bekijk op kerkfotografie.nl foto's van het interieur.

Laatste Update zondag, 14 april 2019