Arie de Witbrug

Arie de Witbrug

Plaats: Urk

Locatie: Meep

Architect:

materiaal: gelakt staal

Jaar: 1989


Beschrijving:

De Arie de Witbrug is, komend vanaf het IJsselmeer, de tweede beweegbare brug over de Urkervaart. De brug verbindt het dorp Urk met bedrijventerrein Kamperhoek. De Arie de Witbrug is een stalen ophaalbrug met vrijstaande hameistijlen en losse priemen. Deze scharnierend op de hameistijl liggende constructie is aan de achterzijde voorzien van ballast. Aan de voorzijde is de priem door middel van een ophangstaaf verbonden met de punt van het wegdek. Bij het openen en in de geopende stand zorgt de ballastpriem er voor dat er voortdurend evenwicht is. Op grond daarvan kan de ophaalbrug met relatief kleine kracht geopend worden. De hameistijlen staan boven het schanier van het brugdek. Als de brug omhoog gaat, draaien de ballastpriemen en het brugdek, de val, parallel.

De brug is eigendom van de gemeente maar in het beheer van de provincie Flevoland. Alle 13 beweegbare bruggen en 11 sluizen in Flevoland worden sinds 2014 vanuit één bediencentrale op het provinciehuis in Lelystad bediend. De bruggen en sluizen worden weliswaar vanuit één punt aangestuurd, maar elke brug en sluis had een eigen manier van bedienen en dat veroorzaakte problemen. Tijdens het project 'Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen' (GOBS) werd in het najaar van 2020 het centraal aangestuurde systeem van de Arie de Witbrug vervangen door een nieuw universeel besturings- en bediensysteem. Daarnaast is de wegindeling aangepast en het asfalt vernieuwd. Voor de uitvoering van het onderhoudswerk sloot de gemeente Urk zich aan bij het groot onderhoudsprogramma dat de provincie Flevoland uitvoerde. Gezien de daar aanwezige kennis en expertise heeft de gemeente de provincie gevraagd de voorbereiding en uitvoering van de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden mee te nemen in het onderhoudsprogramma. Tijdens het GOBS renovatieproject zijn ook op twee plaatsen in de provincie nood-bediencentrales gebouwd. Mocht de centrale op het provinciehuis uitvallen, dan kunnen de bedienmedewerkers uitwijken naar de noodcentrale bij de Urkersluis op Urk of bij de Noordersluis in Lelystad.

De Arie de Witbrug behoort tot het watererfgoed van de provincie Flevoland en geeft duidelijk de functie van het water als transportsysteem weer. De Arie de Witbrug heeft cultuurhistorische en esthetische waarde omdat de ophaalbrug een markant en opvallend element in het Flevolandse landschap is. De brug is vernoemd naar ir. Arie de Wit, directeur van gemeentewerken Urk. Arie de Wit werd op 17 september 1933 op Urk geboren als zoon van Hendrik de Wit en Aaltje van Urk. Aan de Hogere Technische School in Amsterdam studeerde hij bouwkunde. Kort na zijn studie werd hij op 23-jarige leeftijd benoemd tot directeur van gemeentewerken Urk. Hij was daarmee de jongste directeur van het dorp. Op 8 mei 1984 overleed ir. Arie de Wit op de leeftijd van 50 jaar. Arie de Wit heeft als directeur van gemeentewerken o.a. in 1959 het saneringsplan voor Urk ontworpen en het initiatief genomen om het paalscherm op Urk te herbouwen.