De Morgenster

De Morgenster

Plaats: Urk

Locatie: Rotholm 20

Architect: G v.d. Zee, F. Beyert, J.G. Alting

materiaal: baksteen, hout, glas

Jaar: 1968 / 1993


Beschrijving:

Het kerkcomplex van de Volle Evangelie Gemeente Urk e.o. is oorspronkelijk gebouwd als bejaardenhuis 'Voor Anker'. In de jaren '50 van de 20e eeuw bestond er in gereformeerde kringen op Urk behoefte aan een eigen bejaardentehuis. Toen men het archtiectenbureau G. van der Zee, F. Beyert en J.G. Alting uit Bolsward opdracht voor een ontwerp had gegeven, werd contact opgenomen met de 'Christelijke Vereeniging tot verzorging van Ouden van Dagen Talma Rustoorden' in Veenhuizen. Dit leidde tot de oprichting van de stichting Rustoorden Talma Urk, die met medewerking van de gereformeerde kerk van Urk, het gemeentebestuur en de provincie Overijssel een verzorgingshuis liet bouwen. Op 16 mei 1968 werd 'Voor Anker' officieel geopend door minister Bauke Roolvink van sociale Zaken en Volksgezondheid. De gevels zijn opgetrokken in gele baksteen in wildverband. Het drie verdieping tellende gebouw en de lage nevengebouwen staan onder plat dak. Op de bovenste verdieping van het hoofdgebouw was een 'uitkijkpost' ingericht vanwaar de bewoners zicht hadden 'op zee'. Het verzorgingshuis bood woonruimte aan 66 personen ondergebracht in eenpersoons- en echtpaarkamers. Toen in de jaren tachtig bleek dat 'Voor Anker' ontoereikend was, werden plannen gemaakt voor nieuwbouw. In mei 1990 opende het nieuwe verzorgingshuis 'Talma Haven' aan de Ankerplaats haar deuren. Het gebouw 'Voor Anker' werd verkocht aan de Volle Evangelische Gemeente Urk.

De Volle Evangelische Gemeente Urk is in 1966 ontstaan. De wortels liggen in de grote evangelisatiecampagnes van na de Tweede Wereldoorlog, die overwaaiden vanuit de Verenigde Staten. Voordat de gemeente het leegstaande bejaardenhuis 'Voor Anker' in 1991 van de Talmastichting kocht kwamen ze bijeen in gebouw Irene op Wijk 8-85 en daarna in het Rode Kruisgebouw in Tollebeek. Eén van de redenen voor aankoop van het voormalige bejaardencentrum was het feit dat de Volle Evangelie Gemeente Urk door groei te kampen kreeg met ruimtegebrek. 

Vrijwilligers hebben het bejaardencentrum omgebouwd tot Evangelisch Centrum / Conferentieoord. Daarvoor werden twee zalen gecreëerd die ieder afzonderlijk dienst konden doen als conversatie- of eetzaal voor 100 personen. Het centrum had de beschikkeing over 60 slaapkamers met 120 bedden. Aan de achterzijde van het complex werd door de vrijwilligers een kerkzaal met 500 zitplaatsen gebouwd, naar ontwerp van architect ir. Paul Johan de Gruyter van Bureau de Gruyter uit Zwolle. De totale kosten bedroegen ongeveer 1 miljoen gulden. Op 8 mei 1993 werd het nieuwe centrum officieel in gebruik genomen en kreeg de naam 'De Morgenster'. Met deze naam duidt Jezus Zichzelf symbolisch aan in Openb. 22:16. Ook in 2 Petr. 1:19 en Openb. 2:28 wordt Jezus de Morgenster genoemd. Bronnen: Leeuwarder Courant, Leidse Courant en Reformatorisch Dagblad.

In de kerkzaal van 'De Morgenster' staat een Elektrisch Johannus orgel. Het conferentiecentrum is omgebouwd tot appartementencomplex. De Volle Evangelie Gemeente Urk e.o. verhuurt de appartementen.

In 2024 werd bekend dat de Morgenster te klein wordt voor het groeiend ledental. De Volle Evangeliegemeente is op zoek naar een plek voor nieuwbouw. Het beoogde kerkgebouw in de Zeeheldenwijk leek een goede uitwijkmogelijkheid, maar deze locatie mag gezien de beschikbare parkeerruimte slechts plek bieden aan 750 mensen. De Morgenster is op zoek naar een gebouw met zo’n 1500 zitplekken en om die reden staat het plan voor de Zeeheldenwijk op losse schroeven. De Morgenster is in gesprek met de gemeente Urk over de vraag waar andere mogelijkheden liggen.