.

Scheepswrakken

Scheepswrakken

De Zuiderzee is eeuwenlang een belangrijke verbindingsroute voor de scheepvaart. Vanaf de Noordzee kan Amsterdam bereikt worden en via de rivieren de IJssel en Rijn wordt het Europees achterland bediend. De Zuiderzee is een gevaarlijke binnenzee waar in de loop van de eeuwen vele schepen zijn vergaan.

Van de ongeveer 435 scheepswrakken die in de IJsselmeerpolders werden gevonden zijn veel scheepswrakken direct na de inpoldering, al dan niet na onderzoek, geruimd. Dit geld met name voor de wrakken uit de Noordoostpolder. Van de 435 gevonden wrakken zijn ongeveer 300 wrakken onderzocht en beschreven. Door de bestudering van de wrakken zijn de archeologen veel te weten gekomen over scheepsbouw en scheepstypen in het verleden. In sommige gevallen worden complete scheepsinventarissen gevonden die een goed beeld geven van het leven aan boord. In Lelystad zijn 53 vindplaatsen van scheepswrakken en scheepsonderdelen bekend.

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is het beleid meer gericht op het behoud van de schepen. In plaats van volledig opgraven wordt ervoor gekozen de schepen op de vindplek (in situ) te behouden voor toekomstig onderzoek. Zo'n 70 wrakken zijn in de bodem bewaard gebleven.

Op de website van MaSS staan 37 beschrijvingen van scheepswrakken die in Oostelijk Flevoland zijn gevonden. Op onze website zijn deze wrakken alleen te vinden als er aanvullende informatie verstrekt kan worden. Daarnaast vindt u hier beschrijvingen van scheepswrakken die niet in de database van MaSS voorkomen. Een gevonden scheepswrak wordt altijd genoemd naar de vindplaats. De hoofdletter O staat voor Oostelijk Flevoland en de combinatie van hoofdletter en cijfers voor de kavel waar het scheepswrak lag. Bij een aantal vindplaatsen is een baken geplaatst: een blauw-witte paal met een rood scheepje in top. De ligging van de kavels waarop de scheepswrakken gevonden zijn kunt u hier op de kavelkaart terug vinden. 

Klik op de foto voor de beschrijving.

 


Object: Ingekuild waterschip OF12

maker: scheepsarcheologen

jaar:

Object: Beurtvaarder OB71

maker:

jaar: 17e eeuw

Object: Fiducie (De Zeehond)

maker: Scheepsbouwer Lucas W. Wildervanck

jaar: 1878

Object: Lutina

maker:

jaar: 19e eeuw

Object: Modderschouw OB19

maker: Jan Lucas Root

jaar: 1664

Object: Noordzeebotter OF60

maker:

jaar: 19e eeuw

Object: VAL 1460

maker:

jaar: ca. 1400

Object: Veenderijschuit OB51

maker:

jaar: 17e eeuw

Object: Ventjager OH41-II

maker:

jaar: ca. 1705

Object: Vrachtschip OE34

maker:

jaar: 16e eeuw

Object: Vrachtschip OH107

maker:

jaar: 16e eeuws

Object: Vuilnisschuit OB13

maker:

jaar: 17 e eeuw

Object: Waterschip OB20

maker:

jaar: 16e eeuw

Object: Waterschip OC60

maker:

jaar: 17e eeuw

Object: Waterschip OW10

maker:

jaar: 16e eeuw