Vuilnisschuit OB13

Vuilnisschuit OB13
Vuilnisschuit OB13 Vuilnisschuit OB13

Plaats: Lelystad

Locatie: Punter

Maker:

materiaal: eiken- en grenen hout

Jaar: 17 e eeuw


Beschrijving:

In 1977 werd bij drainage werkzaamheden in woonwijk de Punter op kavel OB13, een scheepswrak gevonden, dat nog hetzelfde jaar is opgegraven. Aangetroffen werd een platboomd vaartuig van 9,30 m lang, 2,50 m breed en 0,50 m diep, een stevige werkschuit. De schuit is door twee zware grenen houten schotten in drie compartimenten verdeeld, het ruim en twee kotten. Op de schuit zijn geen dekken aangetroffen. De onderverdeling van de werkschuit en de resten van de lading wijzen erop dat het vaartuig gebruikt is voor het vervoer van stadsvuil.

De lading bestond uit aardewerk scherven, glas, vuursteen, knikkers, pijpenkoppen en een speelgoedkanonnetje, kortom typisch stadsvuil. Tussen de lading werd ook een duit uit 1620 gevonden. Om de schuit te kunnen dateren wordt normaal gesproken dendrochronologisch onderzoek gedaan. Dit was bij deze schuit niet nodig. Op grond van de vondst van de duit staat vast dat het vaartuig na 1620 is vergaan. Ook het bodemprofiel wijst uit dat het schip in de eerste helft van de zeventiende eeuw is vergaan.

Kijk hier voor meer informatie.