Vuilnisschuit OB13

Vuilnisschuit OB13
Vuilnisschuit OB13 Vuilnisschuit OB13

Plaats: Lelystad

Locatie: Punter

Maker:

materiaal: eiken- en grenen hout

Jaar: 17e eeuw


Beschrijving:

Op 21 september 1977 werd bij drainage werkzaamheden in woonwijk de Punter op kavel OB13, een scheepswrak gevonden, dat nog hetzelfde jaar is opgegraven. Bij de verkenning op 22 en 23 september bleek dat de graafmachine een deel van het schip had geraakt. Een gedeelte van de stuurboordzijde en een gedeelte van het vlak zijn door een graafmachine beschadigd. De beide stevens waren weliswaar aanwezig, maar niet meer op het vlak Bevestigd. De rest van het scheepje was weinig beschadigd. Om te voorkomen dat het schip bij voortgang van de werkzaamheden verder zou worden beschadigd werd het schip tussen 26 en 29 september opgegraven.

Aangetroffen werd een platboomd vaartuig van 9,30 m lang, 2,50 m breed en 0,50 m diep, een stevige werkschuit. Het bleek te gaan om een platboomde schuit met een karveel gebouwd vlak en vallende stevens, die een lichte kromming vertoonden. de zijden stonden haaks op het vlak en bestonden uit één gang. De schuit was door twee zware grenen houten schotten in drie compartimenten verdeeld, het ruim en twee kotten. Op het vaartuig zijn geen dekken aangetroffen. De onderverdeling van de werkschuit en de resten van de lading wezen erop dat het vaartuig gebruikt is voor het vervoer van stadsvuil.

De lading bestond uit aardewerk scherven, glas, vuursteen, knikkers, pijpenkoppen en een speelgoedkanonnetje, kortom typisch stadsvuil. Tussen de lading werd ook een duit uit 1620 gevonden. Om de schuit te kunnen dateren wordt normaal gesproken dendrochronologisch onderzoek gedaan. Dit was bij deze schuit niet nodig. Op grond van de vondst van de duit staat vast dat het vaartuig na 1620 is vergaan. Ook het bodemprofiel wijst uit dat het schip in de eerste helft van de zeventiende eeuw is vergaan. De plaats van de ondergang lag ongeveer 21 km ten westen van Harderwijk. Voor de aanleg van de Afsluitdijk stond hier bij laag water gemiddeld 3,70 m water. Bron: Flevobericht 235; vier werkschuiten uit de zeventiende eeuw.

Kijk hier voor meer informatie.