Gemalen

Gemalen

De drooglegging van Oostelijk Flevoland startte in 1950. Zo’n 90 kilometer dijk moest aangelegd worden. De gemalen en dijken zijn tezamen van belang voor het ontstaan van de provincie Flevoland en het in stand houden van de waterhuishouding in dit gebied. De naastgelegen sluizencomplexen spelen daarbij ook een rol. Een gemaal is één van de middelen om in een waterrijk land als Nederland grip te krijgen op het water.

Klik hier om een filmje van Waterschap Zuiderzeeland over de gemalen in Flevoland te bekijken.

Klik op de foto's voor de beschrijving.


Object: Gedichten gemalen

maker: Niels Blomberg

jaar: 2010

Object: Gemaal Colijn

maker: D. Roosenburg, P. Verhave, J.G.E. Luyt

jaar: 1956 - 1957

Object: Gemaal Lovink

maker: D. Roosenburg, P. Verhave, J.G.E. Luyt

jaar: 1956

Object: Gemaal Wortman

maker: D. Roosenburg, P. Verhave, J.G.E. Luyt

jaar: 1953 - 1956
Laaste Update woensdag, 02 december 2020