Gedichten gemalen

Gedichten gemalen
Gedichten gemalen

Plaats: Oostelijk Flevoland

Locatie:

Kunstenaar: Niels Blomberg

Materiaal: kunststof

Jaar: 2010


Beschrijving:

Op alle gemalen van Flevoland prijkt een vierregelig gedicht dat door Niels Blomberg speciaal voor het gemaal geschreven werd. Blomberg is de eerste waterdichter in Nederland. Geïnspireerd door het verschijnsel Dichter des Vaderlands en stadsdichter, besloot Waterschap Zuiderzeeland in 2006 op zoek te gaan naar een waterdichter. Uit 70 inzendingen werd Niels Blomberg gekozen. Hij viel op, omdat hij bij zijn aanmelding al een gedicht over de plaatsing van de honderdste IBA, een toen actueel onderwerp, had toegevoegd.

Na twee jaar verbouwen heropende de Almeerse burgemeester Annemarie Jorritsma en dijkgraaf Henk Tiesinga van Waterschap Zuiderzeeland op 28 mei 2010 het gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere door het onthullen van vier dichtregels op de gevel.

DE HOGE VAART VERSTRENGELD
MET DE LAGE VAART WARRELT
IN EEN WOESTE WATERTANGO
OMHOOG NAAR HET MARKERMEER

In 2010 bestond het Waterschap Zuiderzeeland 10 jaar. In de loop van het jubileumjaar werden op alle door het Waterschap beheerde gemalen gedichten geplaatst die het gemaal en zijn omgeving beschrijven. In Oostelijk Flevoland zijn drie gedichten te vinden op de gevels van:

Gemaal Colijn:

BIJ DE GRENS VAN LAND EN WATER
VAN DE HAVEN EN HET DORP
STROOMT HET IJSSELWATER
LANGS ZEEKLEI EN SLIBEILAND

Gemaal Lovink:

DE BOER AANSCHOUWT ZIJN GROENE VELDEN
DE VISSER VERWERKT ZIJN ZILVEREN VANGSTEN
DE BLAUWE DROMEN SPRINGEN DOOR DE HOEPEL
EN VALLEN TERUG IN HET OPSTUWENDE WATER

Gemaal Wortman:

HET SNELVERKEER RAAST VOORBIJ
DE VOETGANGERS STEKEN OVER
HET WATER STROOMT ONDERDOOR
DE POMP REGELT DE STROMEN

Niels Blomberg: "Gemaal Wortman ligt in de bebouwde kom en daarmee midden in het stadsgewoel. De weg voorlangs is daardoor aanzienlijk drukker dan bij andere gemalen. Ook zijn de overstekende voetgangers en fietsers redelijk uniek voor een weg langs een gemaal. Mijn eigen ervaringen bij Wortman liggen mede ten grondslag aan dit gedicht: met de auto heb ik hier ooit eens voor een open brug gestaan en met de fiets heb ik moeten zigzaggen omdat het fietspad ineens aan de andere kant van de weg lag". Bron: Nieuwpeil; magazine van Waterschap Zuiderzeeland/ jaargang 6 december 2011

De gedichten over de gemalen heeft Blomberg rond de jaarwisseling 2008 / 2009 geschreven. Hij koos voor de vrije versvorm, een gedicht dat niet aan regels gebonden is. Rijm, strofebouw en metrum zijn vrij. De gedichten op de gevels van de gemalen zijn vorm gegeven door Custom media, Emmeloord.

Dichter

Niels Blomberg is op 3 juni 1958 in Amsterdam geboren. Blomberg werd opgeleid als natuurkundige maar is werkzaam in de ict-sector. Van jongs af aan maakte hij gedichten. Rond zijn veertigste besloot Blomberg het wat serieuzer aan te pakken en begon werk op te sturen naar wedstrijden. In 2003 won hij de poëzieprijs van Almere. Daarna volgde nominaties voor de poëzieprijzen van Hoek van Holland en (wederom) Almere en voor de VU podium poëzieprijs. In 2005 meldde hij zich aan als lid van Aldichter, een groep Almeerse dichters, die iedere maand bijeenkomen om eigen werk en werk van bekende dichters te bespreken. Mede daardoor heeft Blomberg zijn voorkeur zien verschuiven van gebonden gedichten naar de vrije vorm. "Het geeft je een vrijheid die je moet leren waarderen. Ineens ben je zelf de maat der dingen. Dat heb ik een wonderlijk gevoel gevonden".

Op de website van Waterschap Zuiderzeeland staat te lezen: "Waterschap Zuiderzeeland heeft een eigen waterdichter die zijn talenten inzet om gedichten te schrijven over water in Flevoland. Niels Blomberg is de officiële - en de eerste - waterdichter van ons waterschap. Belangrijke gebeurtenissen van het waterschap luistert hij op met een speciaal watergedicht".

Op 5 september 2006 werd Niels Blomberg benoemd tot waterdichter van het Waterschap Zuiderzeeland. Als eerste waterschap in Nederland besloot Waterschap Zuiderzeeland in 2006 op zoek te gaan naar een waterdichter. Uit 70 inzendingen werd Blomberg gekozen. In een interview met Trouw vertelde de waterdichter dat hij erg blij was met zijn benoeming. "Het werk van het waterschap is vaak technisch en moeilijk te vangen in woorden, maar de mensen die er werken en de achtergronden zijn vaak wél heel geschikt voor een gedicht". De gedichten die hij tijdens de eerste vier jaar in deze functie schreef, zijn gebundeld onder de titel ‘Meer Waterdicht’. In januari 2015 verscheen de tweede bundel “Woordenstroom”. Niels Blomberg dicht over het werk van het waterschap en alles wat daarmee te maken heeft. Zo schreef hij tussen 2008 en 2010 acht watergedichten voor de openbare ruimte. Deze gedichten zijn te vinden op de gemalen van Flevoland en op het Waterschapshuis in Lelystad. In mei 2019 werd ook op de voormalige lichtopstand op de Rotterdamse Hoek een gedicht van Blomberg geplaatst.