Kampersluis

Kampersluis

Plaats: Ketelhaven

Locatie: Colijnweg / Lage Vaart

Maker: Dienst der Zuiderzeewerken

materiaal: beton

Jaar: 1959


Beschrijving:

Aangezien het maaiveld van Oostelijk Flevoland vanuit het vaste land gezien in noordwestelijke richting helt, was het noodzakelijk een gescheiden watersysteem aan te leggen, waardoor een hoge en een lage afdeling in de polder ontstond. De hoge afdeling heeft een peil van 5,20 m beneden NAP en de lage afdeling een peil van 6,20 m  beneden NAP. Voor elk van deze afdelingen is een apart kanaalsysteem aangelegd. In de hoge afdeling vormt de Hoge Vaart het centrale afvoerkanaal en in de lage afdeling wordt dit gevormd door de Lage Vaart. Beide kanalen doorsnijden de polder in de lengte richting, in feite parallel aan de randmeren, en komen bij Ketelhaven samen. Omdat het hoogteverschil tussen beide polderpeilen ongeveer 1 m bedraagt zijn open vaarverbindingen tussen beide polderpeilen niet mogelijk. 

Op 11 september 1957 heeft de Dienst der Zuiderzeewerken het bouwen van een schutsluis nabij Ketelhaven aanbesteed. De sluis verbindt de hoge en lage afdeling van de polder. De laagste inschrijver was B. Boerema te Bussum voor ƒ 962.000,- en de hoogste R. Kuiper en Jansma te Drachten voor ƒ 1.487.249,-. Op 22 oktober werd de bouw van de sluis door de Dienst der Zuiderzeewerken voor ƒ 974.000,- gegund aan de fa. Zanen en Verstoep te Den Haag. De Kampersluis was destijds de enige binnensluis in Oostelijk Flevoland en ligt op 200 m afstand van de Ketelsluis op de scheiding van de Hoge Vaart en de Lage Vaart. De sluis is 66 m lang, 7,20 m breed en kan schepen van max. 600 ton schutten. De schutsluizen worden afgesloten door twee stel puntdeuren die tegenover elkaar zijn opgesteld en naar dezelfde kant opendraaien. In gesloten toestand steunen de twee deuren tegen elkaar en vormen samen een punt naar de zijde met het hoogste waterniveau. De houten deuren zijn bevestigd in de sluishoofden, waarbij het benedenhoofd aan de zijde van de Lage Vaart ligt en het bovenhoofd aan de zijde van de Hoge Vaart. Over het bedenhoofd ligt een ophaalbrug. Naast de brug staat op de zuidelijke oever een klein, gemetseld, eenlaags bedieningsgebouwtje onder flauw hellend zadeldak. De Kampersluis werd in 1959 in gebruik genomen.