Waterschip OB20

Waterschip OB20
Waterschip OB20 Waterschip OB20 Waterschip OB20

Plaats: Lelystad

Locatie: Schouw 44

Maker:

materiaal: eikenhout

Jaar: 16e eeuw


Beschrijving:

Nog voordat de wijk Schouw werd aangelegd zijn tijdens tussendraineren van de akker in 1963 in het talud van een kanaal langs de toenmalige bouwkavel OB20 de restanten ontdekt van een houten schip. Daar is het blijven liggen totdat het in 1975 beschadigd raakte door de aanleg van de riolering van de woonwijk. Een kort verkennend onderzoek in maart 1975 heeft uitgewezen dat het ging om een karveel gebouwd vaartuig met een lengte van 18 m en een breedte van 6,2 m. Het wrak lag op een diepte van 50 cm onder maaiveld. Op basis van het bodemprofiel kon worden vastgesteld dat het schip voor 1600 is gezonken. Het voordek was nog vrij compleet aanwezig. Het bleek om een visserschip te gaan, waarschijnlijk een waterschip.

Een waterschip is een zwaar, breed gebouwd houten vissersschip dat als stabiel werkplatform op het water dienst deed. In het midden van het schip bevond zich een bun, een afgesloten ruim gevuld met water waar vers gevangen vis in bewaard werd. Door geperforeerde platen (kaarplaten) in de bodem wordt de ruimte continue van vers water voorzien. In deze bun werd de vis levend vervoerd en kon dus vers in de haven afgeleverd worden. De bun moest voldoende diep onder water zitten om hem helemaal vol te krijgen. De vervoerde vis zou anders, als gevolg van het klotseffect, tegen de bovenkant van de bun kapot slaan.

De enige vondsten uit de verkenning waren vijf kalkstenen netverzwaarders. Het schip werd niet opgegraven, maar bewaard voor nader onderzoek. Kort na de verkenning in 1975 werd het gebied bouwrijp gemaakt. Hierbij werd een dikke laag zand op de bouwkavel (en dus op het schip) aangebracht en raakte het schip in de vergetelheid.

Op basis van bureauonderzoek in 2003 is ontdekt dat de vermoedelijke locatie van het schip in de groenstrook tussen de huizen van Schouw 44 lag. In januari 2004 leverde handmatig verricht booronderzoek fragmenten eikenhout op die zonder twijfel deel uit hebben gemaakt van het vermiste schip. Met behulp van de boringen, die soms tot een diepte van circa 3 m. zijn gezet, kon vastgesteld worden dat het schip op ongeveer 1.80 m. beneden het straatniveau blijkt te liggen, grotendeels onder parkeerplaatsen en schuurtjes aan de rand van woonwijk de Schouw.

Kijk op MaSS voor meer informatie.