aandachtspunt
aanzicht
abstract
abstract-expressionisme
abstraheren
academisch
Aelmere
De naam Aelmere of Almaere (sommige bronnen spreken etymologisch van zeer groot meer, andere van palingmeer) komt tussen 755 en 768 voor het eerst voor in een kroniek van de missionaris Bonifatius die in 753 van Utrecht naar Oostergo over het Aelmare voer. Met die naam wordt het water aangeduid dat de Romeinen het Flevo Lacus noemden. De levensbeschrijving van Bonifatius, de 'Vita Bonifacii'', vermeld de naam Almere in verschillende spellingen: Almari, Almere en Aelmere. Rond 1100 duikt de naam weer op in bronnen als er sprake is van 'Urk in het meer Aelmere'. Met de Allerheiligenvloed van 1170 brak de veenrug tussen Enkhuizen en Stavoren definitief door en ontstond een doorgang met de Noordzee, waardoor het zoete Aelmere uitgroeide tot de met zout water gevulde Zuiderzee, die in 1272 voor het eerst zo genoemd wordt in een oorkonde van Magnus, koning van Zweden. In de 16de eeuw had de Zuiderzee haar grootste omvang bereikt.
afgietsel
afwerking
allegorie
allegorische voorstelling
aluminium
Amsterdamse voet
apsis
archaïsche vorm
argent
Arte Povera
assemblage
asymmetrische compositie
attribuut
aulos
autodidact
autonome kunst
autonoom
azuur