standbeeld
standbeen
statisch
statisch kunstwerk
statische compositie
steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur
timpaan
tjalk
Een tjalk is een zeilend vrachtschip geschikt voor de binnenwateren. Het is een vrij lang en smal karveel gebouwd schip met ronde boeg en hoekige kimmen.
tongewelf
topgevel
torenspits
tors
Laatste Update woensdag, 23 mei 2018