spiegel
spiegelschip
spits
spuisluis
staal
staand want
Een staand want was een net dat in de zeebodem werd vastgezet met stokken. Deze visnetten waren van zijde gemaakt.
Staffel
standbeeld
standbeen
statisch
statisch kunstwerk
statische compositie
steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo