Kiepkar

Kiepkar
Kiepkar Kiepkar Kiepkar

Plaats: Marknesse

Locatie: Oosteinde

Maker:

materiaal: staal

Jaar: ca. 1940


Beschrijving:

Bij de ontginning van de Wieringermeer was de mechanisatie al op gang gekomen, greppels werden met een greppelploeg gegraven. De Noordoostpolder viel in 1942 droog, midden in de Tweede Wereldoorlog, 48.000 ha land moest ontgonnen worden. Er was te weinig brandstof voor de trekker en daarom deed men het grondwerk met de hand. Onder moeilijke omstandigheden groeven arbeiders met de schop sloten en greppels in de zware polderklei, zeer zwaar werk. Ten behoeve van de ontginningswerkzaamheden werd er aan het eind van 1942 in de Noordoostpolder, tussen de Zwolse vaart en de Kleiweg, een smalspoor met een spoorbreedte van 700 mm aangelegd. In de kiepkarren, karren met een bak die naar beide zijden gekanteld kan worden, voerde men de afgegraven grond af. Deze karren werden vanwege het steeds groter wordende brandstofgebrek voortgetrokken door een paard. Het kwam ook voor dat een kiepkar door de arbeiders met de hand voortgeduwd moest worden. Door het harde werk van de arbeiders veranderde een kale moerassige zeebodem in vruchtbaar land.

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland veel smalspoor materieel door Duitse instanties gevorderd. De Duitsers vonden de ontginningswerken in de pas drooggevallen Noordoostpolder vanwege de voedselvoorziening echter zo belangrijk dat zij het smalspoor daar ongemoeid lieten. Met de kiepkarren werd  o.a. materiaal aangevoerd voor de bouw van de boerderijen.

Bij de entree van Marknesse staat als eerbetoon aan de arbeiders een kiepkar (kipkar of kipwagen) die bij de ontginning van de Noordoostpolder gebruikt is.

Werken aan nieuw land

Laatste Update zaterdag, 22 november 2014