steenbeeldhouwer
steenhouwer
Een steenhouwer is een beeldhouwer die voornamelijk werkt met natuursteen. Hij of zij werkt door materiaal te verwijderen en 'houwt' daarmee een sculptuur in tegenstelling tot de beeldhouwer die een plastiek maakt en met materiaal opbouwt.
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur
tjalk
tongewelf
topgevel
torenspits
tors
torso
traditionalistisch
trekbalk
tufsteen
tuitgevel
vakwerkconstructie
Laatste Update dinsdag, 20 maart 2018