De Polderpioniers

De Polderpioniers
De Polderpioniers De Polderpioniers De Polderpioniers De Polderpioniers De Polderpioniers De Polderpioniers De Polderpioniers De Polderpioniers

Plaats: Dronten

Locatie: De Noord / De Helling

Kunstenaar: Kees Jansen

Materiaal: brons

Jaar: 1977

Beschrijving:

Oostelijk Flevoland viel op 29 juni 1957 droog. De ontwikkeling van het gebied viel onder de verantwoording van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). De bouw van Dronten, als woonoord van polderpioniers, kwam in 1960 op gang. De eerste landbouwbedrijven in Oostelijk Flevoland werden in 1962 verpacht. De 'beste' polderpioniers konden van de RIJP een boerenbedrijf krijgen en daarmee een nieuwe toekomst beginnen op nieuw land. 

In 1977 nam gemeentesecretaris Jan Griede het initiatief voor een beeld van de polderpioniers. Griede trad op 17-jarige leeftijd in dienst bij de gemeente Uithuizermeeden. Na bij verschillende andere gemeenten op het oude land werkzaam geweest te zijn werd hij in 1966 benoemd als ambtenaar in algemene dienst bij het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (ZIJP). Dronten werd zijn standplaats. Op 1 januari 1972 werd de gemeente Dronten ingesteld en Jan Griede werd de eerste gemeentesecretaris. Als secretaris had hij tot taak de burgemeester, het college en de raad bij te staan. Ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Jan Griede wilde hij graag een beeld van de pioniersgeest. Een werkcommissie, met vertegenwoordigers uit alle geledingen uit de gemeenschap, hield een inzamelingsactie in de drie woonkernen en het buitengebied van Dronten om de realisatie van een standbeeld voor de polderpioniers mogelijk te maken. Met de aanschaf was een bedrag van ƒ 27.000,- nodig. Ook de gemeente en ministeries droegen een steentje bij. De werkcommissie had een beeld van een mansfiguur voor ogen. De kunstenaar Kees Jansen uit Dongen kwam met het voorstel voor een man en een vrouw te kiezen. De pioniers kwamen veelal met vrouw naar het nieuwe land en hadden veel steun aan elkaar. “De Polderpioniers” stelt een man gestoken in werkkleding voor die zijn vrouw wijst op de wijdheid van het polderlandschap rondom hen.

Uit: Kees Jansen beeldhouwer; Zijn broer Dré stond voor de Polderpioniers in Dronten model. "Mijn broer was in die tijd zelf aan het pionieren in de tuinbouw. Het vastberadenen dat ik zocht, de tomeloze expansiedrift die je op een zekere leeftijd hebt, dat vond ik terug in zijn gelaatstrekken".

Aan het oppervlak is te zien dat de kunstenaar het eerst gemodelleerd heeft in was, voordat  het bij de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts te Asten in brons afgegoten kon worden. Een realistisch beeld van twee mensen die vol vertrouwen een onbekende toekomst tegemoet zien. ‘De Polderpioniers’ staan op een vierkante sokkel die is opgebouwd uit de keien van de oude pioniersweg. Een 1,70 meter hoog beeld, geplaatst als eerbetoon aan alle stoere werkers van het eerste uur. Op 10 december 1977 werd 'De Polderpioniers' onthuld door de eerste baby's van Dronten, de tweeling Nannie en Ria van der Meulen. Na de onthulling werd het kunstwerk door de voorzitter van het werkcomité, Willem Bink, overgedragen aan de toenmalige burgemeester van Dronten, Eppo van Veldhuizen. 

In 2017 werd het kunstwerk 'De Polderpioniers' weggehaald van zijn plek aan De Noord-Oeverloper omdat daar de bouw van appartementencomplex Dierweide begon. Het beeld werd in plastic opgeslagen op de gemeentewerf. De gemeente ging op zoek naar een nieuwe plek. Er zijn verschillende lokaties genoemd. Op 6 mei 2020 is het kunstwerk 'De Polderpioniers' herplaatst op de hoek van De Helling en De Noord

 

De Urkse kunstenaar Piet Brouwer werd door de Gemeente Dronten gevraagd om replica’s van de ‘Polderpioniers’ te maken. Hij heeft contact gezocht met Kees Jansen. Deze nodigde hem uit met het ontwerp van was bij hem langs te komen. Na iets aan een handje te hebben veranderd heeft Jansen Brouwer toestemming gegeven de relatiegeschenken voor de Gemeente Dronten te vervaardigen.

Kunstenaar

Kees Jansen is in 1946 geboren en groeide op een boerderij in Dongen op. Alle kinderen van het gezin Jansen stonden in de buurt bekend om hun tekentalent. Kees was meer bezig met ruimtelijke dingen. Zijn fascinatie voor beeldhouwen ontstond toen hij poppenkastpoppen van hout probeerde te maken. Eerst met een zakmes, later met beiteltje en guts.

Omdat er een vak geleerd moest worden, volgde Kees de opleiding bouwkunde aan de MTS en werkte enkele jaren als tekenaar betonconstructie. Hier ontdekte hij echter de beperkingen van dit beroep. Mooie beelden maken, daar ging zijn hart naar uit. Dat bracht hem tot het besluit om naar de Kunstacademie in Tilburg te gaan waar hij een opleiding tot tekenleraar volgde. Alle theorie die bij deze opleiding kwam kijken, zoals didactiek, deed hem besluiten om de overstap naar de Rijksacademie voor Beeldende Kunst in Amsterdam te maken.

Het verblijf op de Rijksacademie voelde na verloop van jaren al even beknellend aan als zijn voormalige beroep in de bouw. Daarom vestigde hij zich als vrij kunstenaar. Vanuit zijn atelier in Dongen wist Kees als beeldhouwer grote bekendheid op te bouwen. zijn bekendste kunstwerk is de "Zeug met biggen" (1979) dat voor het Provinciehuis in 's Hertogenbosch staat. Jansen maakt kunstwerken van mensen en dieren. Zijn kunst is figuratief, hij heeft nooit de behoefte gehad om abstract te werken. Zowel zijn vrije werk als de in opdracht gemaakte beelden worden gekenmerkt door eenvoud, poëzie en verbeeldingskracht. Sinds een aantal jaren woont en werkt Kees Jansen in het Gelderse Gendringen. Bron: keesjansen.nl

Laatste Update donderdag, 07 mei 2020