De Duiventil

De Duiventil
De Duiventil De Duiventil De Duiventil De Duiventil De Duiventil De Duiventil De Duiventil

Plaats: Dronten

Locatie: Zwartewater 77 - 83

Kunstenaar: Michel Bongertman, Henk Bralts

Materiaal: brons, cortenstaal, beton

Jaar: 2009

Beschrijving: Op 18 november 2009 vond de officiële opening plaats van de polikliniek Dronten. In de polikliniek werken het St Jansdal uit Harderwijk en de MC groep uit lelystad met elkaar samen. In opdracht van het St Jansdal maakte Henk Bralts (hoofd functieafdeling) samen met de kunstenaar Michel Bongertman het kunstwerk 'De Duiventil". In het object zijn verschillende kenmerken verwerkt. Zo verwijst het kunstwerk naar de duiven van het St Jansdal.

De naam ‘St Jansdal’ is afkomstig van een middeleeuws klooster bij Ermelo, dat lang voor de reformatie werd gebouwd. Dit klooster behoorde rond de veertiende eeuw toe aan de orde van Sint Jan, genoemd naar Johannes de Doper. Sinds 1113 na Christus heeft deze orde de verpleging van pelgrims en zieken op zich genomen. Johannes heeft ook Jezus gedoopt. Hij zag de Geest Gods als een duif neerdalen, de duif als het symbool van de Heilige Geest. Daarom is de duif in het vignet van het St Jansdal opgenomen.

De golven eronder zijn gemaakt van cortenstaal en geven de vliegbeweging van de duiven weer, de duiven vliegen vanaf 2009 ook naar Dronten. Het binnenwerk van het kunstwerk heeft de vorm van een kruis, ook een element van het logo van het St Jansdal.

Het logo van de gemeente Dronten vindt je ook in het kunstwerk terug, Het logo van Dronten stelt zeven meerpalen, in abstracte vorm voor, symbool voor de zeven woonkernen die aanvankelijk Dronten zouden vormen. Door de mechanisatie in de landbouw en daarmee de schaalvergroting en door de opkomst van de auto werden er minder kernen aangelegd dan gepland. Eén meerpaal is in brons gegoten en kreeg als afwerking een laagje patina. Hierin bevinden zich drie luikjes die weer symbool staan voor het St Jansdal, de MC groep en voor de polikliniek Dronten. De Duiventil rust op een voet van beton.

Kunstenaar

Michel Bongertman is op 8 februari 1966 geboren in Wijhe. Vanaf het moment dat hij een cursus beeldhouwen had gevolgd, wist hij wat hij wilde worden. Bongertman volgde 2 jaar een opleiding tot steenhouwer bij een werklozen project. Hierna volgde hij de Kunstacademie in Kampen met als afstudeerrichting beeldhouwen en liep stage in Zimbabwe. Deze stage heeft zijn kunst beïnvloed, Zimbabwe betekent huis van steen.

Zijn werk is symbolisch te noemen. Hij werkt met diverse materialen zoals hout, steen, brons en gips. Bongertman wil mensen geen betekenis opleggen met zijn werk, maar wil dat mensen hun eigen betekenis erin ontdekken. Hij wil mensen raken met zijn werk en emoties losmaken. Bongertma exposeerde in verscheidene projecten en bij de Kunstenaarsvereniging Flevoland. Hij werkt als docent beeldhouwen op het CKV in Dronten en Lelystad en aan de Vrije Academie in Nunspeet. Bongertman woont en werkt in Dronten.

Laatste Update dinsdag, 05 juni 2018