De Duiventil

De Duiventil
De Duiventil De Duiventil De Duiventil De Duiventil De Duiventil De Duiventil De Duiventil

Plaats: Dronten

Locatie: Zwartewater 77 - 83

Kunstenaar: Michel Bongertman, Henk Bralts

Materiaal: brons, cortenstaal, beton

Jaar: 2009


Beschrijving:

Op 18 november 2009 vond de officiële opening plaats van de polikliniek Dronten. In de polikliniek werkten het St Jansdal ziekenhuis uit Harderwijk, het MC Zuiderzee ziekenhuis uit Lelystad en de gezamenlijke huisartsen in de gemeente Dronten met elkaar samen. 

De naam van het Harderijkse ziekenhuis is afkomstig van een middeleeuws klooster bij Ermelo, dat lang voor de reformatie werd gebouwd. Dit klooster behoorde rond de 14e eeuw toe aan de orde van Sint Jan, genoemd naar Johannes de Doper. Sinds 1113 na Christus heeft deze orde de verpleging van pelgrims en zieken op zich genomen. De aposthel Johannes heeft Jezus gedoopt. Hij zag de Geest Gods als een duif neerdalen, de duif als het symbool van de Heilige Geest. Daarom is de duif in het beeldmerk van het St Jansdal opgenomen. 

In opdracht van het St Jansdal ontwierp de kunstenaar Michiel Bongertman samen met Henk Bralts, hoofd functieafdeling van St. Jansdal, een kunstwerk dat de naam 'De Duiventil' kreeg, Het kunstwerk werd in december 2009 voor de ingang van de polikliniek geplaatst, op een fundering van 5000 kg. In het kunstobject zijn verschillende kenmerken verwerkt. Zo verwijst het object naar het kunstwerk de duiven van het St Jansdal, dat in 2007 gemaakt werd door de kunstenaars Maree Blok en Bas Lugthart. Op de verkeersborden van Harderwijk die St. Jansdal aangeven, zitten bronzen duiven die de omgeving en voorbijgangers nieuwsgierig bekijken. Hoe dichter men bij het Ziekenhuis komt des te meer duiven er zitten op de verkeersborden die naar het St Jansdal verwijzen. De golven in 'De Duiventil' zijn gemaakt van cortenstaal en geven de vliegbeweging van de duiven weer. Vanaf november 2009 vliegen de duiven ook naar Dronten. De Duiventil rust op een voet van beton, die de vorm van een Grieks kruis heeft. Dit kruis verwijst naar het beeldmerk van het St. Jansdal, een vliegende duif voor een kruis met vier armen van gelijke lengte.

Het logo van de gemeente Dronten vind je ook in het kunstwerk terug. Het logo, dat ontworpen is door grafisch ontwerper Ben Bos (1930-2017), stelt zeven meerpalen in abstracte vorm voor, symbool voor de zeven woonkernen die aanvankelijk Dronten zouden vormen. Door de mechanisatie in de landbouw en daarmee de schaalvergroting en door de opkomst van de auto werden er minder kernen aangelegd dan gepland. De top van het kunstwerk is een in brons gegoten meerpaal uit het gemeentelogo. In deze 'meerpaal', die gepatineerd is, bevinden zich drie luikjes die symbool staan voor het St Jansdal in Harderwijk, het MC Zuiderzee in Lelystad en de Polikliniek Dronten. Het kunstwerk geeft de verbondenheid van het St Jansdal met de polikliniek weer, maar is ook een goede weergave van de samenwerking tussen de ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad.

Op 25 oktober 2018 ging de MC groep failliet, het St Jansdal nam de ziekenhuiszorg in Lelystad per 1 maart 2019 over. Na het faillisement van het MC Zuiderzee ziekenhuis draait Polikliniek Dronten verder onder de vlag van het St Jansdal Harderwijk.

Kunstenaars

Michel Bongertman is op 8 februari 1966 geboren in Wijhe. Vanaf het moment dat hij een cursus beeldhouwen had gevolgd, wist hij wat hij wilde worden. Bongertman volgde 2 jaar een opleiding tot steenhouwer bij een werklozen project. Hierna volgde hij de Kunstacademie in Kampen met als afstudeerrichting beeldhouwen en liep stage in Zimbabwe. Deze stage heeft zijn kunst beïnvloed, Zimbabwe betekent huis van steen.

Zijn werk is symbolisch te noemen. Hij werkt met diverse materialen zoals hout, steen, brons en gips. Bongertman wil mensen geen betekenis opleggen met zijn werk, maar wil dat mensen hun eigen betekenis erin ontdekken. Hij wil mensen raken met zijn werk en emoties losmaken. Bongertma exposeerde in verscheidene projecten en bij de Kunstenaarsvereniging Flevoland. Hij werkt als docent beeldhouwen op het CKV in Dronten en Lelystad en aan de Vrije Academie in Nunspeet. Bongertman woont en werkt in Dronten.

 

Henk Bralts uit Ermelo werkte 43 jaar op de functieafdeling van het St. Jansdal in Harderwijk. In 1975 begon hij op Veldwijk als EEG laborant. Na zo'n drie jaar ging hij werken in Ziekenhuis Salem in Ermelo. In 1976 fuseerde dit ziekenhuis met Het Boerhaave en het Piusziekenhuis in Harderwijk. Op 15 maart 1988 werd het nieuwe ziekenhuis, dat de naam St. Jansdal kreeg, geopend door Prinses Margriet. Bralts verhuisde mee naar de nieuwe locatie. In juni 2016 nam hij op 58-jarige leeftijd afscheid van het ziekenhuis, om zich volledig aan de kunst te wijden.

Naast zijn werk in het St. Jansdal was Henk Bralts ook kunstenaar. Tijdens zijn opleiding aan de Vrije Academie in Nunspeet ontdekte hij dat niet schilderen, maar beeldhouwen zijn ding was. Sindsdien werkt hij nauwelijks meer in het platte vlak en is zijn kunst driedimensionaal. De Ermeloër heeft een voorliefde voor houtbewerking en gaat graag aan de slag met bomen en een kettingzaag. In 2015 werd hij 6e bij het Nederlands kampioenschap ijscarven. Kunstwerken van Bralts zijn o.a. te vinden bij behandelcentrum Salem, op Landgoed Schovenhorst in Putten, in Ghana en bij Polikliniek Dronten.