zonder titel

zonder titel
zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel

Plaats: Dronten

Locatie: De Wissel

Kunstenaar: Auke de Vries

Materiaal: gelakt staal

Jaar: 1998

Beschrijving:

In de middenberm van de Wissel staat dit kunstwerk van Auke de Vries. Het gelakte object van staal is uit ijle kleurrijke vormen opgebouwd. Het lijkt te balanceren, kan het zijn evenwicht houden?  De objecten van de Vries bestaan vaak uit staanders, een verbindingslijn ertussen, waar hangende ‘sprieten’ uit schieten. IJle, evenwichtige maar toch aan de zwaarte kracht onderhevige scheppingen. Ze worden vaak ontworpen met behulp van takjes, veertjes, papiertjes en dun vogelkooidraad. Daarna vergoot de Vries ze uit tot de maat zoals hij die in gedachte heeft. Dat vereist een grote concentratie en nauwkeurigheid, met daarnaast een goede materiaalkennis. Het opheffen van zwaartekracht en de suggestie van gewichtloosheid passen bij vormentaal van Auke de Vries. Hij werkt met gewichten en contragewichten, volumes, verbindingslijnen en vormen die aansluiten bij een raadselachtig referentiekader. De eeuwig blazende wind en het voorbij razende verkeer brengen dit uitgebalanceerde object niet uit zijn evenwicht. Het kunstwerk is op 14 december 1998 onthuld.

Dit werk is het eerste in een serie van 7 in het Kunstmasterplan zoals ontworpen door de plaatselijke beeldend kunstenaar Ad Kuijper en architect John Nagel.

Kunstenaar

Auke de Vries werd op 27 oktober 1937 in Bergum geboren. Via Leeuwarden en Parijs kwam hij in Den Haag terecht. De Vries studeerde aan de Koninklijke Academie van beeldende kunsten in Den Haag. Aanvankelijk was hij werkzaam als schilder en graficus. Vanaf de jaren zeventig maakt hij metalen sculptures en is autodidact. De Vries is geen kunstenaar die volgens klassieke principes hakt, boetseert, snijdt of construeert, maar stelt zijn objecten samen uit schijnbaar lossen gewichtloze onderdelen die soms ver uitstrekken. De sculpturen hebben een dynamisch karakter, mede door de gekromde staven en lijnen waarmee hij zijn werk uitrust. Zijn objecten bestaan vaak uit staanders, een verbindingslijn ertussen, waar hangende ‘sprieten’ uit schieten. IJle, evenwichtige maar toch aan de zwaarte kracht onderhevige scheppingen.

Zijn kunstenaarschap wordt er één van matigheid genoemd, d.w.z. dat er een nauwkeurig evenwicht bestaat tussen gevoel en verstand. Die beide spelen een grote rol bij de totstandkoming van zijn kunstwerken. Deze worden veelal ontworpen met behulp van takjes, veertjes, papiertjes en dun vogelkooidraad. Daarna vergoot hij ze uit tot de maat zoals hij die in gedachte heeft. Dat vereist een grote concentratie en nauwkeurigheid, met daarnaast een goede materialenkennis.

Zijn bekendste schepping in Nederland is het ‘Maasbeeld’ dat zich in Rotterdam bevindt. Het heeft geen kleur en hangt bijna letterlijk in de ruimte. Losse elementen heeft hij op ingenieuze wijze in de lucht opgehangen. Het Maasbeeld vormt als het ware een grafisch lijnenspel. Dat grafische in zijn driedimensionale objecten is ook in andere scheppingen van Auke de Vries terug te vinden. Boven de vijver van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam bevindt zich ook een sculptuurvan zijn hand. In samenwerking met koningin Beatrix maakte hij een beeld voor de hal van de Tweede Kamer. In Flevoland is werk van Auke de Vries te vinden in Lelystad, bij de Rechtbank en bij het Smedinghuis, aan één van de invalswegen van Dronten en aan de Nederlandstraat in Almere-Poort. Zijn beroemdste internationale werk is Landed of Gelandet bij het Daimler Chrysler Gebouw in Berlijn.

Van 1972 tot 1986 was hij als docent verbonden aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en van 1986 tot 1996 aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. De Vries woont en werkt in Den Haag.

Laatste Update woensdag, 30 juni 2010