De Magische Zeven

De Magische Zeven
De Magische Zeven De Magische Zeven De Magische Zeven De Magische Zeven De Magische Zeven De Magische Zeven

Plaats: Dronten

Locatie: Krabbelaarspad

Kunstenaar: PTAH

Materiaal: staal

Jaar: 1995


Beschrijving:

Aan het Krabbelaarspad, ter hoogte van de fietsbrug De Knip staat het kunstwerk "De Magische Zeven". Het beeld is opgebouwd rondom het cijfer zeven, dat staat voor eenheid en harmonie. Zeven is de som van de goddelijkheid (drie) en de mens (vier) en is het getal van de schepping. De basis van de schepping zijn de vier elementen: de vier hoofdstoffen aarde, water, lucht en vuur, waaruit de stoffelijke wereld is opgebouwd. Tevens wordt het begrip element gebruikt voor plaats waar plant, mens en dier zich thuis voelen; in je element zijn. In dit kunstwerk wordt visueel uitdrukking gegeven aan de filosofie van 'De Magische Zeven'. 

Het object van gelakt staal is gemaakt door het kunstenaarsduo PTAH en staat symbool voor het ontstaan van de gemeente Dronten. De Magische Zeven is een optelsom van de drie kernen van Dronten en de vier windrichtingen, waar de polderbewoners vandaan komen. Het riet is het symbool voor een pioniers mentaliteit, de basis in de polder. Vijf stengels, vijf in het kwadraat, 25 jaar Dronten. Voor elke kern een driehoek met een specifiek symbool per kern. Dronten, een wrak, verwijzing naar de gevonden scheepswrakken. Biddinghuizen met stobben, verwijzing naar het drooggevallen stobbebos en Swifterbant, voetstappen, verwijzing naar de Swifterbantcultuur. Het uitwaaierend vierkant is het zinnebeeld voor de 4 elementen en de mens uit de 4 windstreken, vanuit een smalle basis uitgroeiend naar een open toekomst. De opgaande spiraal staat voor een oneindige toekomst en mogelijkheden. 

In juli 2008 heeft het kunstenaarsuo PTAH het kunstwerk een opknapbeurt gegeven. Roest werd verwijderd, het kunstwerk is geverfd en er zijn nieuwe rietpluimen geplaatst.

In het programma Beeldspraak wordt uitleg over het kunstwerk gegeven.

Bron: Flevokunstkaart  en www.xldeateliers.nl

Kunstenaars

PTAH is een samenwerkingsverband tussen beeldend kunstenaar Ad Kuijper en architect John Hagel. Deze samenwerking is in 1995 ontstaan naar aanleiding van een opdracht van de gemeente Dronten voor het maken van toegepaste kunst in de sporthallen 't Dok.

De naam PTAH is onleend aan de Egyptische god Ptah, de goddelijke beschermer van ambachtslieden en kunstenaars die 'louter door gedachten en woorden de wereld heeft geschapen'. De drang tot het scheppen en vormgeven van de 'wereld om ons heen' heeft geleid tot bedenken en schrijven van het kunstmasterplan: 'De Magische 7', een idee, filosofie voor het creëren van een eigenzinnige uitstraling voor de gemeente Dronten, waarin de synergie tussen kunst en omgeving centraal staat. De basis van het idee is het getal zeven en het begrip element. Zeven is het getal van eenheid, van harmonie. Het is de som van het cijfer van de goddelijkheid (3) en de mens (4). Het is het getal voor de schepping.