Grijpende vormen

Grijpende vormen
Grijpende vormen Grijpende vormen Grijpende vormen Grijpende vormen Grijpende vormen Grijpende vormen Grijpende vormen Grijpende vormen

Plaats: Dronten

Locatie: Het Ruim

Kunstenaar: (Gerard) Sjra Schoffelen

Materiaal: beton

Jaar: 1980

Beschrijving:

In 1980 is het kunstwerk "Grijpende Vormen" van Sjra Schoffelen op het Ruim in het centrum van Dronten geplaatst. Het abstracte object is een compositie van halve bollen in wit beton. Vijf identieke basisvormen grijpen in elkaar. Ze zijn zo in elkaar geplaatst, dat ruimtelijk naar alle kanten een gevarieerd beeld ontstaat. Het object heeft geen voor-, achter- en zijkanten. Alle zijden zijn gelijkwaardig, het standpunt dat de toeschouwer inneemt is niet zo belangrijk; steeds zal het beeld anders zijn. "Grijpende Vormen" is bedoeld als speelobject. Schoffelen gebruikte voor dit beeld dezelfde betonelementen als bij zijn klimbeeld "Stekkers" dat bij basisschool Windekind in Heerlen staat en dat eveneens in 1980 gemaakt is.

In 2006 moest het kunstwerk tijdelijk het veld ruimen vanwege de bouw van het winkelcentrum Suydersee. Op 22 december 2008 werd het op de oude locatie teruggeplaatst. In de tussenliggende periode is het object gerestaureerd.

Kunstenaar

Gerard Cornelis (Sjra) Schoffelen is op 1 augustus  1937 in Susteren geboren. Sjra Schoffelen was als kind al volop bezig met tekenen, boetseren en kleien. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij van 1953 – 1957 studeerde aan de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten in Maastricht. Daarna vervolgde hij zijn opleiding van 1958 - 1962 aan de Jan van Eijck Academie in Maastricht. Daar was de Italiaanse beeldhouwer Carosso zijn leermeester. Met een gewonnen studiebeurs, kon hij van 1962 - 1964 studeren aan de Hochschule für Bildende Künsten in West Berlijn.

Gerard Schoffelen werkt bij voorkeur in brons. De vormen zijn in de loop der jaren abstracter geworden en de thema’s minder zichtbaar.

In Sittard staat een bronzen dansgroep en in Heerlen vind je een 4 m. hoog object van kunststof. In Lelystad vind je het beeld "Moeder en kind". In Dronten op het Ruim staat "Grijpende Vormen".

Laatste Update dinsdag, 31 juli 2012